"koncesja" vertalen - Engels

PL

"koncesja" in het Engels

PL koncesja
volume_up
{vrouwelijk}

1. algemeen

koncesja
koncesja (ook: ustępstwo)
Jednak zamiast wypowiedzenia umowy właściciel koncesji otrzymuje dodatkowe pożyczki sięgające milionów euro.
Instead of having the agreement terminated, however, the concession holder receives additional loans amounting to millions of euro.
Daje on także krajom rozwijającym się koncesje handlowe mające zastosowanie do szeregu produktów.
It also gives developing countries trade concessions on a whole range of products.
Sprawą, która jest dla nas całkowicie nie do przyjęcia, jest odrzucenie koncesji na usługi.
One point that we are absolutely unable to accept is the rejection of service concessions.
volume_up
licence {znw.} [Br. Eng.]
Trzy firmy naftowe już uzyskały koncesje na taką działalność w Rumunii.
Three oil companies have already obtained a licence to do this in Romania.
Trzeba ściśle kontrolować koncesje na odwierty głębinowe na morzu.
Deep-sea drilling licences must be tightly controlled.
Z tego powodu zdecydowanie zalecam nie wydawać nowych koncesji, dopóki nie ureguluje się odpowiedzialności.
For that reason, I strongly advocate not granting new licences until that liability has been regulated.
volume_up
license {znw.} [Am. Eng.]

2. handel

koncesja (ook: agencja, ajencja, umowa koncesyjna)
volume_up
franchise {znw.} [Am. Eng.]

Synoniemen (Pools) voor "koncesja":

koncesja

Voorbeeldzinnen voor "koncesja" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishOmawiana umowa byłaby swoistą koncesją na prywatyzację, zwłaszcza w zakresie wody, telekomunikacji i energii elektrycznej.
This agreement would be a charter for privatisation, particularly in terms of water, telecommunications and electricity.