"jakby" vertalen - Engels

PL

"jakby" in het Engels

PL jakby
volume_up
{bijwoord}

jakby (ook: niby)
Ale niepokoi nas poczucie, że taka terapia jest jakby nienaturalna.
But there's a kind of queasiness that these are unnatural in some way.
- tak jakby to nie była bokserska hala.
Get outta the way! - as they should be, for this is not a boxing arena.
Ja zająłem się metalem, bo to był sposób na tworzenie budynku jakby to była rzeźba.
I went into the metal because it was a way of building a building that was a sculpture.

Voorbeeldzinnen voor "jakby" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishSłyszę je śpiewające dźwięki alarmów samochodowych jakby to były wiosenne piosenki.
I can hear them sing the sounds of the car alarms like they were songs of spring.
Polishale jakby wytartych, zbielałych, i, przez ich ogolone brwi, przerażających jak maski;
but seemed scraped, bleached, and, with their plucked eyebrows, scarily masklike;
PolishChodzi o to, że, widzicie, wszystko jest jakby porozrzucane wkoło bez ładu i składu.
I mean, you see, everything seems to have been scattered aimlessly around the space.
PolishCzytając wyniki szczytu odnosi się wrażenie, że są one jakby pozbawione wyrazu.
When one reads the conclusions of the summit, they seem to be somewhat lacking in bite.
PolishTo tak, jakby w tym państwie żyli ludzie kierujący się innymi standardami.
It is as if Belarus were inhabited by people who are guided by different standards.
PolishWygląda jakby machanie było bardziej efektywną strategią niż ta druga.
It looks as if the waving is a more effective strategy than the other strategy.
Polish. ~~~ I jakby ożywają.
In these stories, robots often think that they're human, and they sort of come to life.
PolishOtrzymujemy jakby ciągłą ewolucję taksonomii tego szydełkowanego drzewa życia.
As it were, we have this ever-evolving, crochet taxonomic tree of life.
PolishW porządku, to jest taka jakby technika, ale technika szesnastowieczna.
Okay. ~~~ This is sort of a technology but I can call it a 16th-century technology.
PolishBrigitte Burmeister tworzy parabole socjalizmu, jakby nadal istniała cenzura.
Brigitte Burmeister writes parables about socialism as if state censorship still existed.
PolishSą tam wulkany, jak ten, Olympus Mons, jakby wielka wulkaniczna tarcza Marsa.
And that's Mount Olympus on Mars, which is a kind of huge volcanic shield on that planet.
PolishI oczywiście, wieloznaczne figury, które wyglądają jakby się przewracały w te i we wte.
And of course, the ambiguous figures that seem to flip-flop back and forth.
PolishW tej uporządkowanej wersji mamy coś jakby sklepik Keitha Haringa z częściami zamiennymi.
So, in the tidied-up version we have a sort of Keith Haring spare parts shop.
PolishMówi się o bezpłodności par, tak jakby pary homoseksulane mogłyby być płodne.
There is talk about the infertility of couples, as if homosexual couples could be fertile.
Polishwszystko było wypalone, to wyglądało jakby pustka, jakby próżnia przeszła przez ciało.
Everything was cauterized, and it was just like there was a void going through the body.
PolishByła to jakby mapa, której potrzebowaliśmy, by przewidzieć, gdzie można znaleźć bobry.
As if these were the maps that we would need to predict where you would find the beaver.
PolishTu jest glina bentonitowa która -- tak jakby nabrzmiewa i rozszerza się.
You've got this bentonite clay, which is -- sort of swells up and expands.
PolishTo tak, jakby istniał problem pomiędzy przywództwem politycznym a reżimem wojskowym.
It is as if there were a problem between the political leadership and the military regime.
Polish[Chiński] Słuchaczom oczy wychodzą na wierzch, jakby miały wypaść z oczodołów.
[Chinese] And everybody's eyes just pop wide open like it's going to fall out of their heads.
PolishPłynąłem 18 minut i 50 sekund, a miałem wrażenie, jakby to było 18 dni.
And that swim took me 18 minutes and 50 seconds, and it felt like 18 days.