"dwustronny" vertalen - Engels

PL

"dwustronny" in het Engels

PL

dwustronny {bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

volume_up
1. algemeen
Wszyscy zgadzamy się, że problem dwustronny związany z nazwą musi zostać rozwiązany.
We all agree that the bilateral problem of the name must be resolved.
Partnerstwo ma wymiar dwustronny, który jest dostosowany do każdego państwa partnerskiego.
The partnership includes a bilateral dimension which is adapted to each partner country.
Nie musi to być scentralizowane; można to robić w sposób zdecentralizowany lub dwustronny.
And it does not have to be centralised; it can be done in a decentralised or bilateral manner.
dwustronny (ook: podwójny)
dwustronny (ook: zwrotny)
dwustronny (ook: dwudzielny)
Pomoc techniczna w celu zorganizowania wyborów i dwustronne grupy robocze to minimum tego, co Unia Europejska może zrobić.
The technical assistance to organise elections and the bipartite working groups are the least the European Union can do.
Europejski dialog społeczny, który może przyjmować formę dwustronną lub trójstronną, uzupełnia krajowe formy dialogu społecznego, istniejące w większości państw członkowskich.
The European social dialogue, which can be bipartite or tripartite, supplements the national social dialogue arrangements which exist in most Member States.
Jednak proces ten musi być dwustronny.
However, this process needs to be reciprocal.
W związku z tym liberalizacja reżimu wizowego ożywia dwustronne stosunki na linii UE-Tajwan, wzmacnia partnerstwo w różnych obszarach i zachęca do rozwoju turystyki w obu kierunkach.
In view of this, the liberalisation of visas to Taiwan boosts bilateral EU-Taiwan relations, strengthens partnerships in various areas and encourages a reciprocal increase in tourism.
dwustronny
Ważne jest jednak zrozumienie, że dialog obywatelski jest dwustronny.
However, it is important to understand that civil dialogue is two-sided.
2. politiek
dwustronny (ook: dwupartyjny)

Synoniemen (Pools) voor "dwustronny":

dwustronny

Voorbeeldzinnen voor "dwustronny" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishGdybyśmy tylko mieli dwustronny dialog.
PolishMówiąc to, mam oczywiście na myśli proces dwustronny, wymagający zmiany sposobu myślenia większości naszych obywateli Europy oraz członków społeczności romskich.
When I say that, I of course have in mind a two-way process which requires a change in the mindset of the majority of our European citizens and of members of the Roma communities.
PolishJest to proces dwustronny, który wymaga wysiłków i poświęceń obu stron.
This is a two-way process that requires efforts and dedication from both sides; it is in the vital interests of the three countries to continue their efforts towards further democratisation.