PL drażliwy
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

Ten temat wydaje się zbyt drażliwy dla światowych liderów.
This seems to be too sensitive for world leaders to discuss.
To bardzo ważny, ale też drażliwy temat.
(PL) Mr President, this is a very important subject, but also a sensitive one.
Klonowanie to nie tylko złożony, ale też bardzo drażliwy temat.
Cloning is not just a complex, but also a sensitive topic.
drażliwy
drażliwy (ook: obrażalski)
drażliwy (ook: wybuchowy, gniewny)
Badanie wykazało też, że osoby nie jedzące śniadania bywają rano bardziej zmęczone, niespokojne i drażliwe.
Research has also found that these people who skip breakfast are likely to be more tired, irritable and restless in the morning.
drażliwy (ook: niezdrowy)
drażliwy (ook: opryskliwy, cierpki, poirytowany)
drażliwy (ook: złośliwy, rozdrażniony)
volume_up
snarky {bn.} [pej.]
drażliwy (ook: bolesny, obolały, zbolały)
volume_up
sore {bn.}
Nierozwiązane konflikty stanowią drażliwą kwestię w regionie Morza Czarnego.
Unresolved conflicts have become the sore point in the Black Sea region.
Jest jednak, oczywiście, jedna drażliwa kwestia, a mianowicie obszar, w którym konieczna jest poprawa.
Of course, it also touches on a sore point, namely, the area where improvements are needed.
Jest kwestia kurdyjska; drażliwą sprawę wciąż stanowi przemoc wobec kobiet i to samo dotyczy małżeństw z przymusu i zabójstw honorowych.
There is the Kurdish question, violence against women is still a sore point and the same is true for forced marriages and honour crimes.
drażliwy (ook: delikatny)
To jednak drażliwy temat, pracuję dla Discovery Channel, a chcemy wiernie przedstawić wydarzenia, traktując zwierzęta z szacunkiem.
But, this is a touchy subject, and I work for the Discovery Channel, and we want to portray accurately whatever it is we do, and we certainly want to do it with a lot of respect for the animals.
drażliwy (ook: cienisty)
drażliwy (ook: ciernisty, kolczasty)
No i trzeci, drażliwy dylemat, którego nie poruszono w pytaniu ustnym, ale i my, i pan musimy go rozstrzygnąć: kto za to zapłaci?
Then there is a third, thorny question, which is not raised in the oral question but that we and you must answer: who is to pay for it?
W szczególności chciałem zająć się drażliwą kwestią równowagi między życiem a pracą.
In particular, I decided I would try to address the thorny issue of work-life balance.
Panie przewodniczący! Chciałbym poruszyć jedną drażliwą sprawę, jeśli chodzi o kompromis w sprawie Internetu (znaną jako "poprawka 138”).
Mr President, I would like to touch on the thorny issue of the internet compromise (aka 'Amendment 138').
drażliwy (ook: nerwowy, sztywny, skryty, spięty)
drażliwy (ook: poirytowany, rozdrażniony)

Voorbeeldzinnen voor "drażliwy" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Polish. ~~~ Może on wydać się nieco drażliwy.
Let me offer you another building block to try and understand China -- maybe not sort of a comfortable one.
PolishDługa debata prowadzona przez instytucje europejskie pokazuje, jak drażliwy jest ten tematu, i jak łatwo może stać się powodem sporu.
The lengthy discussion in the European bodies shows the contentiousness and sensitivity of the subject.
PolishDrażliwy temat.
PolishJednocześnie dostrzegam, jak bardzo drażliwy jest precedens wzmocnionej współpracy, jeśli chodzi o system językowy, zwłaszcza dla niektórych większych państw.
At the same time, I recognise the sensitivity of the precedent set by enhanced cooperation, particularly for some of the large states, as it involves a language regime.