"coś" vertalen - Engels


Bedoelde je:cos,co-,Co
PL

"coś" in het Engels

EN

PL coś
volume_up
{onzijdig}

coś (ook: materiał)
volume_up
stuff {znw.}
To znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?
I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
Grafika, projektowanie, coś z komputerami, fotografika, wzornictwo przemysłowe.
They can do graphic design, all kinds of stuff with computers, photography, industrial design.
Robią coś niesamowitego, niewiarygodnego.
They've done incredible stuff, unbelievable stuff.

Voorbeeldzinnen voor "coś" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishTeraz ta Izba ma okazję zrobić coś, co jest słuszne, sprawiedliwe i właściwe.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
PolishWażne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.
It is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
PolishAlbowiem mu będziesz świadkiem u wszystkich ludzi tego, coś widział i słyszał.
For thou shalt be a witness for him unto all men of what thou hast seen and heard.
PolishCA: Czy możesz nam powiedzieć coś o sobie, jak doszedłeś do tego wszystkiego.
CA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
PolishTo naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na naszych oczach.
It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
PolishMam na myśli romantyczny w znaczeniu przyznania, że jest coś większego od nas.
I mean romantic in the sense of, there are things larger and grander than us.
PolishWięc podobnie do przesłania TED, działają razem bo tylko tak można coś zmienić.
So in the spirit of TED they're doing things together because it makes a difference.
PolishMożna nim coś podważyć, jest szpachelką, jest śrubokrętem czy wreszcie nożem.
You know, it's a spatula, it's a pry bar, it's a screwdriver and it's a blade.
PolishTo jest eksperyment in vitro, bo bardzo trudno zrobić coś takiego w jelicie.
This is an in vitro experiment. ~~~ It's very difficult to work in the intestine.
PolishChciałbym tylko dodać coś do pytania zadanego przez mojego kolegę, pana posła Evansa.
I would just like to follow up on the question asked by my colleague, Mr Evans.
PolishWreszcie mam poczucie, że zaczyna się coś dziać.
(DE) Mr President, I finally have the feeling that things are starting to happen.
PolishTo coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.
This is a kind of hacker's manual, and it's written in Chinese and English.
PolishJeśli spojrzycie na tą scenę stworzycie coś w rodzaju mapy pamięciowej tej sceny.
So if you look around the stage here you'll create a kind of mental map of the stage.
PolishAle wracając, gdzie jestem - do gatunków zwierząt, tam jest coś do zobaczenia.
But to come back, where I am at the animal species, there is things to see.
PolishI zawiera w sobie naturę, pożywienie i coś co określam mianem koszmarów sennych.
And that includes nature, and nurture, and what I refer to as nightmares.
PolishAle samochody to coś więcej niż tylko moja pasja; mam je niemal dosłownie we krwi.
But cars are really more than a passion of mine; they're quite literally in my blood.
PolishNastąpi wtedy coś, co ekonomiści nazywają efektami zewnętrznymi na lokalną gospodarkę.
And then it will have what economists call external effects on a local economy.
PolishAle coś może pójść nie tak, jeśli wyświetlmy go z przypadkowo dobranym słowem.
But if you present it along with another randomly chosen word, bad things can happen.
PolishAle tylko raz można zrobić coś takiego, a następnie nie osiągnąć pełnego sukcesu.
But only once can you do a thing like this and then not achieve it fully.
PolishTajny język, masoński uścisk dłoni, coś, co znaczy, że jesteś wtajemniczony.
A secret language, a seven-second handshake, a way of knowing that you're in or out.