"bok" vertalen - Engels

PL

"bok" in het Engels

EN

PL bok
volume_up
{mannelijk}

1. algemeen

bok (ook: strona, partia, półtusza)
volume_up
side {znw.}
A ja wystrzelę trzy strzały po bok jego, zmierzając sobie do celu.
And I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark.
A to rzekłszy pokazał im ręce i bok swój; a uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana.
And when he had said this, he showed unto them his hands and his side.
Żaden region w Unii Europejskiej nie jest spychany na bok.
No region in the European Union is shoved to one side.

2. anatomie

bok
volume_up
flank {znw.}
Back, neck and flank pain
Ból ścian klatki piersiowej, osłabienie mięśniowe, bóle karku, bóle w pachwinach, skurcze mięśniowe, bóle mięśniowo - szkieletowe, bóle boków, dolegliwości kończyn Bardzo częste:
Chest wall pain, muscular weakness, neck pain, groin pain, muscle spasms, musculoskeletal pain, flank pain, limb discomfort, muscle weakness Very common:

Synoniemen (Pools) voor "bok":

bok
Polish

Voorbeeldzinnen voor "bok" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishOdłóżcie na bok swoje obawy i teoretyczne debaty.
Commissioner, ladies and gentlemen, put away your fears and theoretical debates.
PolishA ja lubię stuknąć dyskomfort w głowę, odsunąć go na bok i zgarnąć same najlepsze oceny.
And I'm like, knock discomfort upside the head and move it over and get all A's.
PolishTe sprawy nie są odkładane na bok, ale przesyłane w odpowiednim kierunku.
Those cases do not fall by the wayside, but are sent in the right direction.
PolishJeśli zastanowisz się przez chwilę, odłożysz na bok mit, nadal będzie tam coś wspaniałego.
If you actually think, you remove the myth and there is still something wonderful.
PolishNie można jednak nadal, jak do tej pory, spychać małych podmiotów na bok.
We cannot, however, carry on this way, leaving small businesses out.
PolishTo nowa kategoria, w której odsuwamy na bok emocje i pracujemy analitycznie ze światem.
It's a new category where we take emotion apart, and we just work analytically with the world.
PolishWątpliwości odstawcie na chwilę na bok i pomyślcie, co by się stało gdybyśmy mogli.
Now, just suspend disbelief for a moment, and let's think of what could happen if we could do that.
PolishCzemu nie odstawisz na bok eufemizmów i zaczniesz nazywać rzeczy po imieniu, z całą surowością.
Why don't you leave the euphemisms aside and call things by its name, with all its rawness
PolishJednak czy oznacza to, że doszliśmy do punktu, w którym odsunęliśmy mężczyzn na bok?
But have we reached a point where we have sidelined men?
PolishPo drugie, jeszcze raz chcę wyjaśnić, że nie odkładamy na bok rozporządzeń w dziedzinie higieny.
Secondly, I want to clarify once again that we are not putting aside our hygiene regulations.
PolishKról Jerycha jeden; król Haj, które jest w bok Betel, jeden.
the king of Jericho, one; the king of Ai, which is beside Bethel, one;
Polish" Zamiast tego, powiedział nam, byśmy odłożyli dziecinne rzeczy na bok.
Instead, what he told us was to put aside childish things.
PolishOdsnieżenie hydrantu, wyrwanie chwastu, przewrócenie na bok kosza, do którego wlazł opos.
That could be shoveling out a hydrant, pulling a weed, turning over a garbage can with an opossum in it.
PolishMusiałam odłożyć na bok wyniki swoich badań i poszukać psychoterapeuty.
And I had to put my data away and go find a therapist.
PolishZamierzam odstawić na bok moje zapiski.
(DE) Madam President, I am going to set my notes aside.
PolishW imię demokracji, wynik demokratycznych wyborów zostaje wygwizdywany i zamieciony na bok.
In the name of democracy, the result of a democratic election is being booed off the platform and brushed aside.
PolishPowinniśmy odłożyć na bok różnice zdań pomiędzy poszczególnymi partiami i poprzeć przyjęcie tego sprawozdania.
We should put our party differences aside and support this report.
PolishJak przekręciłbym się na drugi bok nie mając rąk?
I literally could not sleep thinking about, "I wonder how you'd roll over with no shoulders."
PolishWszelkie inne względy geopolityczne należy odłożyć na bok.
All other geopolitical considerations must be set aside.
PolishAbyśmy mogli dokonać postępu, musimy odłożyć na bok wszelkie stereotypy, uogólnienia i uprzedzenia.
In order for us to be able to make progress, we must set aside all stereotypes, generalisations and prejudices.