"azylant" vertalen - Engels

PL

"azylant" in het Engels

PL azylant
volume_up
{mannelijk}

azylant
Był azylantem, tak więc otrzymałby ochronę uzupełniającą i ochronę międzynarodową.
He was an asylum seeker, so he would have had subsidiary protection and international protection.
Oznacza to jednak, między innymi, że musimy dać każdemu azylantowi szansę skorzystania z odpowiednio uporządkowanego procesu.
However, this also means that we must give every asylum seeker the chance of a properly organised process.
Zapobiega to również izolacji społecznej oraz przyczynia się do lepszego poznania kultury kraju, który przyjął azylanta.
This also prevents social isolation and helps the asylum seeker to get to know the culture of the host country better.