"aspirować" vertalen - Engels

PL

"aspirować" in het Engels

volume_up
aspirować {imperf. ww.}

PL aspirować
volume_up
{imperfectief werkwoord}

aspirować (ook: wdychać)
Po wkłuciu igły w mięsień, należy aspirować przez kilka sekund aby upewnić się, że nie pojawia się krew.
Aspirate for several seconds to ensure no blood appears after insertion of the needle into the muscle.
Niestety historia uczy nas, że kraje aspirujące do demokracji stają się ośrodkami korupcji i nadużyć.
Unfortunately, history teaches us that the countries that aspire to democracy become centres of corruption and abuses.
Aspirujemy do bycia unią polityczną, a wciąż jesteśmy na scenie międzynarodowej graczem w fazie embrionalnej.
We are aspiring to be a political union, and we are still only an embryonic player on the international stage.
Wreszcie, panie i panowie, sądzimy, że takie podejście jest bardziej spójne z europejskim modelem społecznym, do którego aspirujemy.
Finally, ladies and gentlemen, we believe that this approach is more consistent with the European social model to which we aspire.

Synoniemen (Pools) voor "aspirować":

aspirować

Voorbeeldzinnen voor "aspirować" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishCzasem są tylko jednorazową rozrywką, ale mogą aspirować wyżej i zapaść w pamięć.
At worst, they're throwaways, they're for amusement. ~~~ But at best they can reach for something more and create a memorable impression.
PolishTymczasem żałosna kapiąca strużka energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych nie może aspirować do zasilania przemysłu europejskiego.
In the meantime, the pathetic trickle of intermittent electricity from wind farms cannot be relied upon to power Europe's industries.