"przedstawiciel" vertalen - Duits

PL

"przedstawiciel" in het Duits

PL

przedstawiciel {mannelijk}

volume_up
1. algemeen
Równocześnie Grecy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.
Gleichzeitig wählen die Griechen ihre Vertreter im Europäischen Parlament.
Przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa jest przedstawiciel ministra spraw zagranicznych Unii.
Der Vorsitz im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee wird von einem Vertreter des Außenministers der Union wahrgenommen.
przedstawiciela podmiotu posiadającego zezwolenie na produkcję i dopuszczenie do obrotu leku Nespo.
n örtlichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.
przedstawiciel (ook: agent, pośrednik)
przedstawiciel
volume_up
Träger {m} [fig.] (Vertreter)
Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Axis.
Wenden Sie sich bitte an Ihre Axis-Vertretung vor Ort.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige örtliche Vertretung des Zulassungsinhabers.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit Ihrer örtlichen Vertretung des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.
2. politiek: "dyplomatyczny"
przedstawiciel
volume_up
Gesandte {m} (bevollmächtigter Gesandter)

Voorbeeldzinnen voor "przedstawiciel" in het Duits

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishWczesny przedstawiciel zostawił odcisk, jakby padł wczoraj.
Eines von ihnen hinterließ eine Spur, als sei es erst gestern gestorben.
PolishW posiedzeniach uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik nimmt ebenfalls an den Sitzungen teil.
PolishWysoka przedstawiciel UE Catherine Ashton na spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem
Die Hohe Vertreterin der EU, Catherine Ashton, und VN-Generalsekretär Ban Ki-Moon — Friedensförderung durch multilaterale Zusammenarbeit
PolishW wyniku głosowania Kolegium Eurojustu przewodniczącym Kolegium został José Luís Lopes da Mota, przedstawiciel krajowy z Portugalii.
Das Kollegium von Eurojust hat das portugiesische Mitglied José Luís Lopes da Mota zu seinem Präsidenten gewählt.
PolishZadanie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton polega na zapewnieniu działaniom UE w dziedzinie polityki zagranicznej większej spójności.
Die Hohe Vertreterin Catherine Ashton hat die Aufgabe, für mehr Kohärenz in der EU-Außenpolitik zu sorgen.
PolishPrzedstawiciel misji EULEX w Kosowie rozpowszechnia informacje o działaniach UE na rzecz odbudowy Bałkanów Zachodnich © UE
Ein Beamter der EULEX-Mission im Kosovo verteilt Informationsmaterial zur Rolle der EU beim Wiederaufbau des westlichen Balkans.
PolishJako przedstawiciel społeczeństw mocno i średnio zurbanizowanych, reprezentuje sobą mieszane pochodzenie, mieszany kolor skóry.
Als einer von vielen Stadt- und Mischbevölkerungen ist er sehr symbolisch für eine gemischte Herkunft, eine gemischte Pigmentierung.
PolishRada ministrów spraw zagranicznych ma stałego przewodniczącego – jest nim Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Den ständigen Vorsitz im Rat der Außenminister führt die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik .
PolishWysoka przedstawiciel bierze też udział w szczytach Rady Europejskiej i zdaje relacje na temat sytuacji w podlegającej jej dziedzinie.
Außerdem nimmt die Hohe Vertreterin and den Tagungen des Europäischen Rates teil und berichtet dort über außenpolitische Angelegenheiten.
PolishW posiedzeniach mogą uczestniczyć – bez prawa głosu – przewodniczący Rady UE i Eurogrupy oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.
Der Präsident des EU-Rats/der Eurogruppe und ein Mitglied der Europäischen Kommission können an den Sitzungen teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht.
PolishW niektórych sytuacjach w celu zweryfikowania informacji zawartych w Twoim wpisie o firmie może do Ciebie zadzwonić lub wysłać e-mail autoryzowany przedstawiciel Google.
Was passiert, wenn ich in meinem Unternehmen Postsendungen oder Telefonanrufe erhalte, die ich nicht beantragt habe?
PolishPrzedstawiciel, w którego zakres kompetencji wchodzą polityka zagraniczna i wspólna polityka obrony, przewodniczy Radzie Spraw Zagranicznych.
Als Beauftragter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik führt er den Vorsitz der regelmäßigen Tagungen der Außenminister der Mitgliedstaaten.
PolishZamiast, generowało to atmosferę, gdzie każde dziecko było spostrzegane nie jako indywiduum same w sobie, lecz przedstawiciel czegoś większego.
Stattdessen erzeugte es eine Atmosphäre, in der jedes Kind nicht als eigenständiges Individuum gesehen wurde, sondern als Repräsentant von etwas Größerem.
PolishW dniu 1 czerwca 2006 r. przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego poinformował EMEA o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie opinii CVMP zgodnie z art.
Die derzeit festgelegten Wartezeiten für Rinder und Schweine sind nicht ausreichend, um sicherzustellen, dass Rückstände die MRL-Werte nicht übersteigen.
PolishW głosowaniu nie biorą udziału przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji ani wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Der Präsident des Europäischen Rates, der Präsident der Kommission und die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik haben keine Stimme.
PolishParafrazując - przeżywa nie najsilniejszy przedstawiciel gatunku, ani nie ten najbardziej inteligentny, ale ten, który ma największą zdolność przystosowania się do zmian.
Ich würde es so umschreiben: Nicht der stärkste seiner Art überlebt, und auch nicht der intelligenteste seiner Art, sondern der, der sich Veränderungen am besten anpassen kann.