"Zweden" vertalen - Engels

NL

"Zweden" in het Engels

EN
EN
EN
EN
EN
NL

Zweden {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Zweden
Ze gaan over Zweden heen - en nu zijn ze gezonder dan zweden.
And they are taking over Sweden, and they are now healthier than Sweden.
Wij hebben een " Schengen " tussen Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland.
We have had Schengen in Sweden between Sweden, Denmark, Norway and Finland.
Wij hebben precies dezelfde situatie in Zweden, vooral in Noord-Zweden.
The same problems exist in Sweden, particularly in the north of the country.

Voorbeeldzinnen voor "Zweden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet verheugt mij echter dat men in Zweden een gunstig resultaat heeft bereikt.
But I do take heart at the favourable results that are being achieved in Sweden.
DutchIn mijn land, Zweden, is op dit moment een nationale verkiezingscampagne bezig.
In my own country, Sweden, a national election campaign is under way right now.
DutchMet name Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Zweden scoren slecht.
Finland, Greece, Ireland, Italy, Portugal and Sweden have done particularly badly.
DutchDe aanstelling van de eerste ombudsman in Europa vond in 1809 in Zweden plaats.
The institution of the first ombudsman in Europe dates back to 1809 in Sweden.
DutchDe Britten, Zweden en Denen zullen zeggen dat dit maar een kwestie van smaak is.
The British, Swedes and Danes will tell us that it is only a matter of taste.
DutchMevrouw de Voorzitter, Zweden heeft een ander alcoholbeleid dan de rest van Europa.
Madam President, Sweden has a different alcohol policy from the rest of Europe.
DutchDe regels die Zweden had, waren beter en duidelijker dan de huidige EU-regels.
The rules Sweden had before were better and clearer than the current EU rules.
DutchIn Zweden is de vrijheid van meningsuiting sinds 1766 grondwettelijk beschermd.
In Sweden, freedom of expression has been protected by the constitution since 1766.
DutchZweden en vele andere landen hebben een sterke traditie in de Verenigde Naties.
Sweden and many other countries have proud traditions in the United Nations.
DutchMaar tegelijkertijd durf ik te stellen dat de euro van zijn kant Zweden nodig heeft.
At the same time, I would also venture to say that the euro in fact needs Sweden.
DutchIk geloof dat het voor Zweden een uitstekende gelegenheid is om leiderschap te tonen.
I believe that the Swedes have an excellent opportunity to show some leadership.
DutchIk kan wel zeggen dat de publieke opinie in Zweden nu zeer sterk veranderd is.
Now, I can safely say that public opinion in Sweden has changed dramatically.
DutchDit heeft ook in mijn vaderland Zweden een tamelijk omvangrijk debat veroorzaakt.
This has also given rise to quite a major debate in my own country, Sweden.
DutchZweden heeft zijn economie op orde en kan aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen.
The Swedish economy is in good shape and can meet the necessary requirements.
DutchSteeds meer mensen vragen zich af wanneer Zweden zijn verplichtingen zal nakomen.
More and more people are wondering when Sweden will fulfil its commitments.
DutchIk weet heel goed dat deze situatie in Zweden heel moeilijk uit te leggen was.
I am well aware that this situation has been difficult to explain in Sweden.
DutchIk kom zelf uit Zweden, een land dat veruit de meeste eilanden binnen de EU heeft.
I myself come from Sweden, the country with the largest number of islands in the EU.
DutchIn Zweden wordt wel gezegd dat de grote werkloosheid de schuld is van de EU.
In my homeland people sometimes talk as if the high unemployment is due to the EU.
DutchZo hebben bijvoorbeeld Denemarken en Zweden een actief integratiebeleid in gang gezet.
For example, Denmark and Sweden have set to work on active integration policies.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb een kerstgroet van een 14-jarige jongen in Zweden.
Mr President, I have a Christmas message from a 14 year-old boy in Sweden.