NL

zijde {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
zijde (ook: zijden, zij)
And then we have silk, Thai silk.
Als je onder de juiste hoek kijkt, kan je een hologram zien verschijnen in deze film van zijde.
And if the angle is right, you can actually see a hologram appear in this film of silk.
Veelzijdigheid troef dus in de materiaalvormen van zijde.
So there's versatility, as you see, in the material formats, that you can do with silk.

Voorbeeldzinnen voor "zijde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe moeten aan de zijde van de Libanezen, van de democratische Libanezen staan.
We must support the Lebanese people and we must support the Lebanese democrats.
DutchHet verhult ternauwernood dat concessies van Amerikaanse zijde volledig ontbreken.
This is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
DutchHet betreft hier dus een oefening in transparantie van de zijde van de Commissie.
In other words, this was an exercise in transparency on the part of the Commission.
DutchMaar nu zien we ze niet aan onze zijde om een echt werkgelegenheidsbeleid te voeren.
But now we do not see them at our side on the issue of a true employment policy.
DutchOok heeft hij te maken gehad met verdoezeling en vertraging van de zijde van de Raad.
He has also had to face the obfuscation and delays brought about by the Council.
DutchIn dat geval zult u echter mijns inziens het Parlement niet aan uw zijde vinden.
In that case, however, I do not think that Parliament will be on your side.
DutchU hebt de Fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten aan uw zijde.
The Group of the European People's Party and European Democrats stands at your side.
DutchDit zou van de zijde van de Commissie ook een veel duidelijker engagement inhouden.
This would represent a much clearer commitment on the part of the Commission.
DutchAan Russische zijde liggen de cijfers voor economie en gezondheid op Afrikaans niveau.
On the Russian side, the economic and health statistics are on a par with Africa.
DutchAls men zich aan de zijde van het kind schaart, liggen de dingen vrij eenvoudig.
If we look at things from the child's standpoint, they are simple enough.
DutchDe vraag is hoe men aan Europese zijde de opstelling van normen kan ondersteunen.
The question is how we in Europe can support the formulation of standards.
DutchEn nu het tweede punt: welk voorstel plaatst de andere zijde hier tegenover?
Now for the second question: what counter-proposal does the other side have to offer?
DutchWij hopen en verwachten dat meer mensen zich aan onze zijde zullen scharen.
We hope that other Members will vote for it and we trust that this will be the case.
DutchWant laat daar van Europese zijde geen misverstand tegenover de Iraniërs over bestaan.
For let there be no misunderstanding with regard to Europe's position towards Iran.
DutchRaad en Commissie, zijn deze ernstige twijfels van Litouwse zijde terecht?
Council and Commission, are these serious doubts on the part of Lithuania justified?
DutchSinds deze stemming kwam er geen eind aan de provocaties van Turkse zijde.
Since that vote, there has been no end to the provocations on the part of the Turks.
DutchWelke vrouwelijke commissaris zou willen reageren op deze uitdaging van Britse zijde?
Which female Commissioner would like to respond to that British challenge?
DutchHet is een volledige zonsverduistering, gezien van de andere zijde van Saturnus.
It is a total eclipse of the Sun, seen from the other side of Saturn.
DutchTen eerste geeft de sluiting niet bepaald blijk van daadkracht van Wit-Russische zijde.
First of all, the closure is not an act of strength on the part of Belarus.
DutchWij hebben die organen op onze beurt weer nodig als gesprekspartners aan Servische zijde.
But we need these bodies so that the Serbian side has Kosovar negotiating partners.