"zich toeëigenen" vertalen - Engels

NL

"zich toeëigenen" in het Engels

NL zich toeëigenen
volume_up
{werkwoord}

zich toeëigenen (ook: afleiden, afnemen, onthouden, weghalen)
zich toeëigenen (ook: aanpassen, toewijzen)

Vergelijkbare vertalingen voor "zich toeëigenen" in Engels

zich voornaamwoord

Voorbeeldzinnen voor "zich toeëigenen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet zich toe-eigenen van onroerende goederen is op zijn plaats als daarmee middelen kunnen worden bespaard.
Buying property is quite acceptable when money can be saved as a result.
DutchOp grond waarvan wil de Europese Unie zich het recht toe-eigenen om over leven en dood van de mens te beslissen?
Upon what basis does the European Union venture to assume the right to decide on the life and death of human beings?
DutchIk verwijs graag naar de woorden van mijn vriend de heer Casaca over het zich toe-eigenen door de Europese Unie van de Groenlandse vis.
I should like to refer to what my friend Mr Casaca said about the appropriation by the European Union of the fish of Greenland.
Dutchzich op oneerlijke wijze toeëigenen
DutchIn feite mag zij zich geen exploitatierechten toeëigenen binnen een gebied dat onder de soevereiniteit of de exclusieve rechtspraak van derde landen valt.
It cannot in fact assume the right to exploit a space not subject to the exclusive sovereignty or jurisdiction of non-member countries.
DutchMijn tweede vraag is of 626 leden van het Parlement zich het recht kunnen toeëigenen om te bepalen wat de heersende moraal is in het intieme leven van mannen en vrouwen.
Secondly, would 626 Members of Parliament seriously claim they had the right to define what is morally correct private behaviour for men and women?
DutchLaat het Parlement zich het recht toe-eigenen om een beroep te doen op individuele commissarissen om hun positie in beraad te nemen zelfs als een formele rechtsgrondslag daartoe ontbreekt.
Let Parliament empower itself to call on individual Commissioners to consider their positions even if no formal legal base exists.
DutchIn het onderhavige geval kunnen sommige politici zich dankzij de beide conflicten in het zadel werken of zich bevoegdheden toe-eigenen die ze via de stembus nooit gekregen zouden hebben.
In this case, the two conflicts should have enabled some people to take back or gain power that they could not win through the ballot box.
DutchMijnheer de Voorzitter, heeft de Commissie onderzocht in welke landen en op welke terreinen religieuze organisaties zich bevoegdheden toe-eigenen die aan de overheidsinstanties toebehoren?
Mr President, has the Commission ascertained on which issues and in which countries these invasions of the public sphere by ecclesiastical powers are taking place?