"zaaien" vertalen - Engels

NL

"zaaien" in het Engels

EN

NL zaaien
volume_up
[zaaide|gezaaid] {werkwoord}

Die erkenning zal angst zaaien... ~~~ omdat de ernst van de situatie wordt erkend.
And that recognition will sow fear -- recognizing the seriousness of the situation.
Daarna hebben aan beide kanten de extremen toch weer opnieuw de kans gekregen om haat te zaaien.
Then, however, the extremes on both sides saw another chance to sow the seeds of hatred.
Het is niet meer dan het recht van boeren en boerinnen om hun dieren te fokken en hun zaaigoed te zaaien.
This is nothing more than the right of farmers to raise their livestock and to sow their seed.

Voorbeeldzinnen voor "zaaien" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Dutch- Ik weet niet of het bestempelen van oprechte zorgen als paniek zaaien nuttig is.
I am not sure that labelling a genuine concern as scaremongering is helpful.
DutchAls je alleen voor je eigen veiligheid zorgt, ben je oorlog aan het zaaien.
When we worry just about our own security, we are sowing the seeds of war.
DutchHet ziet er echter naar uit dat de heer Nisticò hierover nog altijd twijfel wil zaaien.
However, it seems that Mr Nisticò still wants to try to raise doubts about the matter.
DutchWant wat we namelijk doen is teleurstelling zaaien bij de bevolking.
Because what we are actually doing is causing disappointment among the population.
DutchDat zou verdeeldheid zaaien, destabiliserend werken en zeer nadelig uitpakken voor de Unie.
The consequences would be divisive, destabilising and disadvantageous for the Union.
DutchZoeken naar de wortels van onze identiteit betekent niet dat wij verdeeldheid willen zaaien.
This search for the roots of our identity does not mean creating divisions.
DutchDe kinderen moeten een bindende factor vormen en geen tweedracht onder ons zaaien.
I hope that the vote will be as unanimous as possible; children should unite us, not divide us.
DutchDe overheidsorganen zaaien angst en terreur en plegen geweld in het land.
Fear, terror and violence rule the land, violence by the state forces.
DutchIk zou collega McCartin willen vragen geen twijfel te zaaien, ook niet bij de landbouwers.
I would ask Mr McCartin not to cast any doubt, not even among farmers.
DutchEr zijn dus eenvoudige maar ook complexe middelen om dood en verderf te zaaien.
So death and destruction can come by simple or complex means.
DutchMaar wellicht was hier opzet in het spel en heeft men bewust verwarring willen zaaien.
But perhaps that was deliberate and intended to cloud the issue.
DutchEen begroting die uit euroscepsis wordt geboren, zal alleen maar meer euroscepsis zaaien.
A budget that is born of euroscepticism will only breed more of it.
DutchMen weet daar echt wel wanneer men kan zaaien en wanneer niet.
They know perfectly well when the land can be sown there and when it cannot.
DutchDe Commissie heeft het volkomen bij het verkeerde eind als zij beweert dat pressiegroepen paniek zaaien.
The Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
DutchSommigen onder ons hebben dit voorstel ook aangegrepen om onnodig paniek te zaaien.
There are those also who have used it – without any justification – as the occasion to spread anxiety.
DutchAls men dood en verderf wil zaaien, kan bijna alles wel als wapen worden gebruikt.
Death and destruction can be caused by almost any means.
DutchWie dit beweert, wil angst zaaien onder de mensen en stemming maken tegen Europa.
Those who make assertions to the contrary are trying to frighten people and whip up anti-European sentiment.
DutchMaar laten we vooral niet overdrijven en geen paniek zaaien.
But above all, let us not go overboard in sounding alarmist about this.
DutchTerreurdaden zijn tragisch en zijn, zoals hun naam al zegt, bedoeld om angst en paniek te zaaien.
Acts of terror are tragic and, as their name suggests, they are designed to spread fear and panic.
DutchIk wil niet nog meer paniek zaaien, maar beendermeel wordt in de tuinbouw op grote schaal gebruikt.
I do not want to add to the scare but bonemeal is extensively used in the horticultural industry.