"woord" vertalen - Engels

NL

"woord" in het Engels

EN

NL woord
volume_up
{het}

woord (ook: bewoording, erewoord)
volume_up
word {znw.}
" Transportation " is een Amerikaans-Engels woord; het Brits-Engels woord is " transport ".
The word ‘ transportation ’ is an American word; the English word is ‘ transport’.
In plaats daarvan is er een woord dat je hele leven omvat, het woord "ikigai".
Instead there is one word that imbues your entire life, and that word is "ikigai."
Voor het woord panden moet het woord ' betrokken? worden toegevoegd.
The word 'relevant ' needs to be inserted before the word 'premises '.

Voorbeeldzinnen voor "woord" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk heb geen andere verzoeken geregistreerd van leden die het woord willen nemen.
   – From the chair I have not recorded any other requests by Members to speak.
DutchIk geef het woord aan mevrouw Colombo Svevo, die mevrouw Bennasar Tous vervangt.
I give the floor to Mrs Colombo Svevo, who is deputising for Mrs Bennasar Tous.
DutchIk had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
However, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
DutchIk geef het woord aan de heer Donner die tien minuten zal spreken namens de Raad.
I give the floor to Mr Donner to speak for ten minutes on behalf of the Council.
DutchEchter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
However, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
DutchOndersteun de onafhankelijke media en help de oppositie aan het woord te komen.
Support the independent media, and help the opposition to make its voice heard!
DutchHet woord is aan de heer Dupuis, namens de Fractie Europese Radicale Alliantie.
Mr Dupuis has the floor, on behalf of the Group of the European Radical Alliance.
DutchMaar voordat we beginnen, vraagt de heer Smith het woord voor een motie van orde.
However, before we start, Mr Smith has asked for the floor on a point of order.
DutchIn dat verband is het van belang dat alle centrale actoren aan het woord komen.
In that connection, it is important for all the central actors to have their say.
DutchIk verzoek u geen misbruik te maken van het Reglement om het woord te bemachtigen.
I would ask you not to abuse the Rules of Procedure in order to take the floor.
DutchU zou allemaal het woord wel willen voeren, maar dat staat het Reglement niet toe.
All of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
DutchWij hebben inmiddels kunnen constateren dat hij zijn woord gestand heeft gedaan.
As time has passed, we have observed that this collaboration is indeed in operation.
DutchIk zie dat onze rapporteur het woord vraagt en wij zullen dus naar hem luisteren.
I see that our rapporteur is requesting the floor, so we shall listen to him.
DutchIk neem notie van uw verzoek en zal u aan het eind van het debat het woord geven.
I take note of your request and I will give you the floor at the end of the debate.
DutchBij sociale aangelegenheden durven wij ook het woord model in de mond te nemen.
We do not hesitate to talk about models when we are discussing social issues.
DutchMevrouw Siimes, als u op de vraag van deze leden wilt reageren, geef ik u het woord.
If you wish to speak and reply to these Members, Mrs Siimes, you have the floor.
DutchHet woord is aan de heer Vecchi, die de heer Torres Couto als rapporteur vervangt.
I give the floor to Mr Vecchi who is deputizing for Mr Torres Couto as rapporteur.
DutchDeze opmerking geldt uiteraard niet voor mevrouw Kroes, aan wie ik nu het woord geef.
This remark naturally does not apply to Mrs Kroes, to whom I now give the floor.
DutchDe afgevaardigden die nog niet het woord gevoerd hebben, komen vanavond aan de beurt.
The remaining speakers will have the opportunity to take the floor this evening.
DutchAls ik dat doe, moeten alle fracties het woord krijgen, maar dan ook allemaal.
If I did, then every single group would have to be given the chance to speak.