"woensdag" vertalen - Engels

NL

"woensdag" in het Engels

NL woensdag
volume_up
{de}

woensdag
De Commissie zal komende woensdag haar wetgevingsvoorstel presenteren.
The Commission will be presenting its legislative proposal next Wednesday.
Het speelt toch werkelijk geen rol of we het op woensdag of op donderdag bespreken.
Whether it is dealt with on Wednesday or Thursday really makes no difference.
Anders gezegd, de topbijeenkomst van woensdag in Madrid is van uitzonderlijk belang.
Therefore, the summit in Madrid on Wednesday is of particular importance.
woensdag
volume_up
hump day {znw.} [straat.]

Voorbeeldzinnen voor "woensdag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk werk in een fabriek en ik heb een show op Radio Boiro op woensdag en vrijdag.
I work in a conserve factory and I'm also a radio host at Radio Boiro, Wednesdays and Fridays
Dutch--De notulen van woensdag 22 april 2004 zijn rondgedeeld.
   – The Minutes of the sitting of Thursday, 22 April 2004 have been distributed.
DutchDaarom verzoekt onze fractie om tijdens de vergadering van woensdag een debat over Irak in te lassen.
Our group has, consequently, called for a debate on Iraq to be held during this session.
DutchMet dat doel voor ogen hebben de twee subcommissies op woensdag 30 augustus 2006 hun werkzaamheden aangevat.
To this end, the two sub-committees began their work on 30 August 2006.
DutchIk weet dat onze agenda voor woensdag overvol is.
I know that our agenda for today's business is extremely overloaded.
DutchIk heb maandag geprotesteerd tegen het voorstel om het vragenuur aan de Raad op de agenda voor vandaag, woensdag, te schrappen.
On Monday, I objected to the deletion of Question Time to the Council from today's agenda.
DutchDe stemming vindt morgen, woensdag, te 12.00 uur plaats.
The vote will take place tomorrow at 12 noon.
DutchDe stemming over het verslag-Medina Ortega en de acht ontwerpresoluties zal woensdag om 12.00 uur plaatsvinden.
The vote on the Medina Ortega report and the eight motions for resolutions will take place tomorrow at 12 noon.
DutchDe stemming vindt woensdag om 12.00 uur plaats.
The vote will take place tomorrow at 12 noon.
DutchDe stemming vindt woensdag om 12.00 plaats.
The vote will take place on Tuesday at noon.
DutchAls de vrijdag zo functioneerde zoals de dinsdag en de woensdag, dan hadden we hier vandaag dit debat en deze tellingen niet nodig gehad.
If Fridays were like Tuesdays or Wednesdays, then it would not have been necessary to have this debate and the counts here today.
DutchMevrouw de Voorzitter, geachte collega´s, ik wil u erop wijzen dat in de notulen van de vergadering van gisteren, woensdag 21 juli, mijn naam bij de ARE-Fractie staat vermeld.
Madam President, ladies and gentlemen, in the Minutes of yesterday's sitting, 21 July, my name appears as a Member of the ARE Group.
DutchMevrouw de Voorzitter, het spijt me dat ik telkens weer hetzelfde moet zeggen over de vergadering op woensdag, maar we hebben ook telkens dezelfde wantoestand.
Madam President, I am sorry that I keep on having to repeat myself on the subject of Wednesdays, but the same deplorable state of affairs still exists.
DutchHet probleem van de vrijdagen kunnen we nu niet oplossen, maar ik zou u wel willen vragen om ervoor te zorgen dat we op woensdag weer een normale agenda krijgen.
I would therefore ask you to ensure that, independently of the Friday issue - which we cannot now resolve -Wednesdays come fully into their own again.
DutchEen van de belangrijke veranderingen is zichtbaar tijdens de wekelijkse persconferenties op woensdag, waar alle officiële talen kunnen worden gebruikt.
One of the changes or important phenomena, which one can see in the press conferences on Wednesdays, is that there is the possibility of using all the official languages.
DutchIn de tweede plaats gaat mijn verslag niet over de architectuur van het buitenlands en veiligheidsbeleid - dat wordt overgelaten aan het verslag van de heer Tindemans, dat wij woensdag behandelen.
Secondly, my report does not deal with the foreign and security policy architecture - that is left to Mr Tindemans ' report, which we are discussing.
DutchDe termijnen worden als volgt vastgesteld: de ontwerpresoluties moeten voor vanmiddag 16.00 uur worden ingediend, de gezamenlijke ontwerpresoluties en amendementen voor woensdag, 16.00 uur.
The deadlines would then be as follows: motions for resolutions would have to be tabled by 4 p. m. today, and joint motions and amendments by 4 p. m. tomorrow.