"wetenschappelijk" vertalen - Engels

NL

"wetenschappelijk" in het Engels

NL wetenschappelijk
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

wetenschappelijk
Wij ontvangen ons wetenschappelijk advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.
We get the scientific advice on this from the World Health Organization.
'De wereld' is objectief, logisch, universeel, feitelijk, wetenschappelijk.
'The world' is objective, logical, universal, factual, scientific.
Samenwerkingsovereenkomst op wetenschappelijk en technologisch gebied EG/Rusland
EC-Russia scientific and technological cooperation agreement

Voorbeeldzinnen voor "wetenschappelijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWat heb je aan een wereld waar kennis en wetenschappelijk onderzoek stagneren?
If knowledge and research were not progressive, what would become of our nations?
DutchOok proefdieren in het wetenschappelijk onderzoek hebben echter bescherming nodig.
However, there is also the protection of laboratory animals in research.
DutchWelnu, hoe dienen wij het wetenschappelijk onderzoek in Europa dan te organiseren?
Mr President, what is this subsidiarity that is talked about so much in the European Union?
DutchWat is de plaats van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de Europese onderzoeksruimte?
What is the position of socio-economic research in the European research area?
DutchDit zou een groots wetenschappelijk project moeten zijn zoals het menselijk genoomproject.
This should be a big science project equivalent to the Human Genome Project.
DutchHet Europees milieubeleid ontbreekt het aan een wetenschappelijk gefundeerd actiekader.
What European environmental policy needs is a scientifically-based framework for action.
DutchHet ontdekken van deze dingen is zeker een aangename prikkel om wetenschappelijk werk te doen.
Discovering this stuff is certainly a pleasurable incentive to work in science.
DutchAlle productinformatie moet wetenschappelijk worden gecontroleerd voordat ze wordt gepubliceerd.
All product information should be scientifically checked before it is published.
DutchIk voorspel wetenschappelijk onderbouwd dat 74 procent voor de bananen zal gaan.
I predict scientifically 74 percent of you will go for bananas.
DutchDe opstelling van een coherent steunbeleid voor wetenschappelijk onderzoek moet deze bevorderen.
A coherent research policy should be formulated to provide support for the latter.
DutchDus ontwierp hij een een wetenschappelijk programma en startte het in de dorpen.
So he designed and went and started a village science program.
DutchDat is onder meer belangrijk om het wetenschappelijk onderzoek te steunen.
Doing so is important, among other things, for supporting research.
DutchDaarbij kan men denken aan techniek, handel, samenwerking op wetenschappelijk gebied enzovoort.
These include technology, trade, cooperation in the field of research etc.
DutchHet is wetenschappelijk incorrect en omgekeerd om twee redenen.
And the problem is it's scientifically broken and backwards for two reasons.
DutchOok mag op dit gebied de rol van het wetenschappelijk onderzoek niet vergeten worden.
The role of research in this area must not be forgotten either.
DutchHet hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek schept een basis voor een nieuwe maatschappij.
University and college education and research are the basis for a new society.
DutchIn het algemeen geldt dat het Gemeenschapsrecht in deze zin nauwelijks wetenschappelijk is onderzocht.
Scarcely any academic research has been done into this aspect of Community law.
DutchHet gevaar voor de gezondheid van de mens dient wetenschappelijk te worden bewezen.
The risk to human health must be established scientifically.
DutchIk vrees dat dit voorstel wetenschappelijk onvoldoende is gefundeerd.
I am concerned that the science behind this proposal is incomplete.
DutchHet is een erkend wetenschappelijk genootschap in de wereld van de bloedtransfusie.
It is a recognized body in the world of blood transfusion.