"weerstand tegen" vertalen - Engels

NL

"weerstand tegen" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "weerstand tegen" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "weerstand tegen" in Engels

weerstand zelfstandig naamwoord
tegen bijvoeglijk naamwoord
tegen bijwoord
tegen voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "weerstand tegen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZoals u weet, is daar heel veel weerstand tegen geweest binnen de WTO.
As you know, they have been extremely highly contested in the WTO framework.
DutchAfghaanse organisaties als RAWA hebben krachtig weerstand geboden tegen het Taliban-regime.
Afghan organisations such as the RAWA have worked hard to resist the Taliban regime.
DutchHoe kan de ziel van de mens zo pervers zijn dat men weerstand biedt tegen zo'n groot goed??.
What is the perversity in the human soul that causes people to resist so obvious a good? ".
DutchIn de EMAC en de Commissie bestond aanvankelijk veel weerstand tegen het Commissievoorstel.
In short, what is the origin of investments in the commercial field?
DutchDe Commissie vermeldt als voorbeeld het bieden van weerstand tegen schokken.
The Commission mentions resistance to shocks as an example.
DutchDe belangrijkste is de inertie of de weerstand tegen beweging.
So it turns out, the inertia, which governs angular motion, scales as a fifth power of R.
DutchEr schijnt ook weerstand te bestaan tegen het op de onderhandelingsagenda plaatsen van ontwikkeling.
There also seems to be resistance to making development an agenda item of the negotiations.
DutchDe meeste klachten komen echter voort uit de natuurlijke weerstand van mensen tegen veranderingen.
On the whole, a lot of the resistance is due to the fact that people just do not like change.
DutchWij begrijpen de weerstand niet tegen grensoverschrijdende kanaliseringswerken.
We do not understand the resistance against limiting transfers between basins, while maintaining State borders.
DutchDaarom zal er grote weerstand zijn tegen en de vage grenzen.
Therefore, there will be very great resistance to product placement and the blurred boundaries.
DutchEr is weinig weerstand geweest tegen het principe om CFK's en methylbromide geleidelijk af te schaffen.
There has been very little opposition to the principle of phasing out HCFCs and methyl bromide.
DutchEn tegelijkertijd groeit onder de bevolking in de lidstaten de weerstand tegen toetreding.
And at the same time, there is growing resistance to accession among the population within the Member States.
DutchDaardoor werd de draad iets warmer, en was er ineens elektrische weerstand tegen die 13 duizend ampères.
So the wire heated up slightly, and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.
DutchHun beelden voedden weerstand tegen de oorlog en racisme.
Their images fueled resistance to the war and to racism.
DutchDat bleek reeds uit de weerstand van enkele lidstaten tegen de eerste doelstellingen van MOP IV.
This has already been demonstrated by the resistance of some Member States to the provisional rules under MGP IV.
DutchOok onder de burgers van de lidstaten bleek sterke weerstand te leven tegen verdergaande centralisatie.
Amongst the nationals of Member States too it appeared that there was strong resistance to more far-reaching centralization.
DutchLater zijn de Kroaten erin geslaagd het juk van het nazisme af te werpen dankzij hun hardnekkige weerstand tegen het fascisme.
Then the Croats, through a particularly militant anti-fascist resistance, freed themselves from Nazism.
DutchNiettemin bieden mensen weerstand tegen het idee om evolutionair denken toe te passen op het denken -- ons denken.
And yet people are interestingly resistant to the idea of applying evolutionary thinking to thinking -- to our thinking.
DutchAfrika dan, Sub-Saharisch Afrika, Sub-Saharisch Afrika, is het deel van de wereld geweest met de meeste weerstand tegen groei.
Now Africa, Sub-Saharan Africa -- Sub-Saharan Africa has been the area of the world most resistant to growth.
DutchDat zo langzaam vorderingen worden gemaakt heeft te maken met de weerstand van de lidstaten tegen het principe van wederzijdse erkenning.
The slow progress is due mainly to Member States ' resistance to the principle of mutual recognition.

Andere woorden

Dutch
  • weerstand tegen

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.