"weegschaal" vertalen - Engels

NL

"weegschaal" in het Engels

EN
EN
NL

weegschaal {vrouwelijk}

volume_up
weegschaal (ook: evenwicht, balans)
Het zou zelfs de toekomst van de WHO kunnen bedreigen en de weegschaal kunnen doen doorslaan naar protectionisme, ten nadele van vrijhandel.
More than that, it could conceivably affect the very future of the WTO and tip the balance away from free trade to protectionism.

Voorbeeldzinnen voor "weegschaal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDus nam ik de bus de stad in voor een nieuwe Weegschaal poster.
So, I took the bus downtown to get the new Libra poster.
Dutch(Gelach) En dit betekende dat ik een Weegschaal was?
DutchWij in het Parlement moeten die weegschaal bewaken en ervoor zorgen dat ze niet doorslaat en de openheid wordt opgeofferd.
We in Parliament have to watch over those scales and ensure that they do not tip at the expense of openness.
DutchWanneer men over de toekomst van Europa spreekt en over de toekomstige Grondwet, maakt men soms de vergelijking met een weegschaal.
The comparison with a pair of scales is sometimes made when talking about the future of Europe and the future Constitution.
DutchHet zou zelfs de toekomst van de WHO kunnen bedreigen en de weegschaal kunnen doen doorslaan naar protectionisme, ten nadele van vrijhandel.
More than that, it could conceivably affect the very future of the WTO and tip the balance away from free trade to protectionism.
DutchDit is mijn WiFi-weegschaal.
DutchIemand heeft negatieve conclusies verbonden aan hetgeen ik daarover zei, alsof voor mij het zwaard een hogere prioriteit zou hebben dan de weegschaal of de munt.
Some of you took what I said negatively, as though I were attaching priority to the sword rather than to the budget or the currency.
DutchElke ochtend spring ik op mijn WiFi-weegschaal en voor ik mijn wagen zit, beginnen mensen tegen mij te praten: "Vandaag is een lichte lunch genoeg, Lucien."
So every morning I hop on my WiFi scale and before I'm in my car, people start talking to me, "I think you need a light lunch today, Lucien."
DutchDe Maagd poster is een plaat van een beeldschone vrouw met lang haar, die zo'n beetje bij het water rondhangt, maar de Weegschaal poster is gewoon een enorme weegschaal.
The Virgo poster is a picture of a beautiful woman with long hair, sort of lounging by some water, but the Libra poster is just a huge scale.
Dutch(Gelach) Maar ik haalde de nieuwe Weegschaal poster, en begon mijn nieuwe Weegschaal horoscoop te lezen, en tot mijn verrassing ontdekte ik dat dat ook totaal mij was.
(Laughter) But I got the new Libra poster, and I started to read my new Libra horoscope, and I was astonished to find that it was also totally me.
DutchAls je alle grote vissen en scholen vis zou nemen, en je legt ze aan een kant van de weegschaal, en je legt alle kwallensoorten aan de andere kant, winnen de kwallen met gemak.
If you take all the big fish and schooling fish and all that, put them on one side of the scale, put all the jelly-type of animals on the other side, those guys win hands down.
DutchDankzij zijn ervaring, zijn professionaliteit, zijn stijl van werken en zijn daden in plaats van woorden zitten wij nu allemaal op één lijn en is de weegschaal naar de goede kant doorgeslagen.
His experience, his professionalism, his way of working, his habit of taking action rather than making speeches, has brought us all together and made today ’ s result possible.