"warmtekrachtkoppeling" vertalen - Engels

NL

"warmtekrachtkoppeling" in het Engels

volume_up
warmtekrachtkoppeling {de}
NL

warmtekrachtkoppeling {de}

volume_up
warmtekrachtkoppeling (ook: cogeneratie)
De markt produceert warmtekrachtkoppeling als die financieel lonend is.
The market will engage in cogeneration if it is financially worthwhile.
In Finland wordt nu al eenderde van de elektriciteit door warmtekrachtkoppeling opgewekt.
Cogeneration now accounts for a third of the electricity produced in Finland.
De papierindustrie past warmtekrachtkoppeling al meer dan vijftig jaar toe.
The paper industry has been using cogeneration for more than 50 years.

Voorbeeldzinnen voor "warmtekrachtkoppeling" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchNu constateert en erkent de triloog de specifieke aard van warmtekrachtkoppeling.
Now Trilog is discovering and acknowledging the special nature of CHP.
DutchWarmtekrachtkoppeling garandeert een doeltreffende en milieuvriendelijke energieproductie.
Combined heat and power guarantees efficient and ecological energy generation.
DutchWarmtekrachtkoppeling wordt in de industrie al meer dan 50 jaar gebruikt.
The combined production of heat and power has been a feature of industry for over fifty years.
DutchHernieuwbare energie is dus te gebruiken voor warmtekrachtkoppeling.
Renewables can thus be used for combined heat and power production.
DutchVoor energie-efficiëntie is warmtekrachtkoppeling van belang.
Combined heat and power production is important for energy efficiency.
DutchDie situatie bedreigt vooral de warmtekrachtkoppeling, die als milieuvriendelijk bekend staat.
This would particularly threaten the ecologically recognised combined production of heat and power.
DutchDat geldt ook voor financiële maatregelen om investeringen in warmtekrachtkoppeling en windmolens te begunstigen.
I also support financial measures to promote investments in total energy and windmills.
DutchHoe kunnen we de warmtekrachtkoppeling het best bevorderen?
What is required in order to promote combined heat and power?
DutchHet verbeteren van de verbrandingsefficiëntie alsmede warmtekrachtkoppeling verminderen de emissie.
Improving fuel efficiency and the combined production of electricity and heating will reduce emissions.
DutchHet bevorderen van warmtekrachtkoppeling is sterk afhankelijk van de nationale doelstellingen in de verschillende lidstaten.
Its promotion is tightly bound up with the national aims of different Member States.
DutchAl deze megatrends kunnen we positief beïnvloeden door meer gebruik te maken van warmtekrachtkoppeling.
All these large-scale trends can be influenced positively by increasing the combined production of heat and power.
DutchEen specifiek probleem in verband met emissiehandel vormden warmtekrachtkoppeling en procesemissies.
Combined heat and power production and process emissions posed a special problem in connection with emissions trading.
DutchEr is geen land ter wereld dat bijvoorbeeld via een methode als warmtekrachtkoppeling nog zoveel zou kunnen bereiken.
No other country in the world could achieve so much with a method such as the total energy principle.
DutchDit is een uitstekend voorbeeld van hoe, binnen de Europese Unie, de warmtekrachtkoppeling kan worden bevorderd.
I think this is a very good example of how combined heat and power could be promoted in the European Union.
DutchIn dat kader hebben wij het nu over warmtekrachtkoppeling.
This also includes combined heat and power.
DutchHet aandeel van warmtekrachtkoppeling in de totale bruto-elektriciteitsproductie bedraagt op dit ogenblik slechts 9 %.
Currently, combined heat and power holds a share of only 9 % of overall gross electricity generation.
DutchDe Unie heeft ambitieuze doelen gesteld ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling.
The Union has set ambitious targets to promote renewable energy sources and combined heat and power production.
DutchMen weet hoe men warmtekrachtkoppeling kan gebruiken en kent de mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen.
We know how combined thermo-electric power can be used and we know about the potential of renewable energy sources.
DutchEr liggen amendementen over onderwerpen zoals duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie en warmtekrachtkoppeling.
We have amendments on subjects such as renewable energy sources, energy efficiency, and combined heat and power.
DutchEen toenemend gebruik van warmtekrachtkoppeling is een doeltreffende manier om dichterbij de doelstellingen van Kyoto te komen.
The added benefit of combined production is that it gets us much closer to the aims set out in Kyoto.