"vrouwenhandel" vertalen - Engels

NL

"vrouwenhandel" in het Engels

NL vrouwenhandel
volume_up
{de}

vrouwenhandel

Voorbeeldzinnen voor "vrouwenhandel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEuropol en het STOP-programma zijn instrumenten om de vrouwenhandel te bestrijden.
Europol and the STOP programme are instruments for combating trade in women.
DutchEen ernstig probleem dat geen bijzondere aandacht krijgt, is de vrouwenhandel.
Trafficking in women is a serious problem which does not get a great deal of attention.
DutchIn juni 1996 heb ik de Europese Conferentie over vrouwenhandel in Wenen georganiseerd.
In June 1996 I organised the European Conference in Vienna on trafficking in women.
DutchMet vrouwenhandel wordt inmiddels meer geld verdient dan met drugshandel.
More money is now made from trafficking in women than from drug trafficking.
DutchWe hebben een groot aantal voorstellen gedaan ter bestrijding van vrouwenhandel.
We have tabled many proposals as to how the battle against trafficking in women may be waged.
DutchHet eerste gaat over de automatische vluchtelingenstatus voor slachtoffers van vrouwenhandel.
The first concerns automatic refugee status for victims of trafficking in women.
DutchVrouwenhandel is in toenemende mate verbonden met internationale criminele organisaties.
Trafficking in women is increasingly linked with international criminal organisations.
DutchTot slot, de discussie over vrouwenhandel en mensenhandel is belangrijk en urgent.
Finally, the discussion on trafficking in women and people is important and a matter of urgency.
DutchWanneer we het over vrouwenhandel en slavernij hebben, is dit onderscheid nogal vreemd.
That is very strange, especially when we are talking about slavery and trafficking in women.
DutchVrouwenhandel is blijkbaar een lucratieve activiteit voor de internationale misdaad.
Trafficking in women has clearly become a lucrative business for international organized crime.
DutchDaaronder vallen dus ook vrouwenhandel en de seksuele uitbuiting van vrouwen.
Its scope, as you know, is to prevent and combat all forms of violence against women and children.
DutchIk hoef alleen maar te denken aan mensenhandel, vrouwenhandel, een specifieke vorm daarvan.
One need only think of trafficking in human beings, and in women, a specific form of this.
DutchMijnheer de Voorzitter, vrouwenhandel is niet alleen een zaak van vrouwen.
Mr President, trafficking in women is not just a women's issue.
DutchVrouwenhandel is een onderdeel van de internationale misdaad en mensenhandel.
It also falls within the wider global context of international crime and trafficking in human beings.
DutchTien van deze projecten gaan over het bestrijden van vrouwenhandel.
Ten of these projects concern the fight against trafficking in women.
DutchDe vrouwenhandel, een van de laatste vormen van slavernij, gaat ons enorm aan het hart.
We are profoundly affected by the tragedy of trafficking in women which is a modern form of slavery.
DutchBij vrouwenhandel gaat het om seksuele uitbuiting, een echt afschuwelijk verschijnsel.
Trafficking in women involves terrible sexual exploitation.
DutchLaten we niet vergeten dat de vrouwenhandel door armoede veroorzaakt wordt.
We should not forget that trafficking has economic roots.
DutchWillen we vrouwenhandel echt voorkomen, dan zullen we toe moeten naar een andere benadering.
In the rapporteur's report, it appears that the measures taken so far have been to little avail.
DutchHet bestrijden van vrouwenhandel is als schieten op een bewegend doel.
To fight trafficking in women is to fight a moving target.