"vroeger" vertalen - Engels

NL

"vroeger" in het Engels

volume_up
vroeger {vergr.tr.}
EN
volume_up
vroegere {vergr.tr.}
NL

vroeger {vergrotende trap}

volume_up
vroeger (ook: eerder)
Volgens ons zal de Europese Unie vroeger of later een keuze moeten maken.
In our opinion the European Union will sooner or later have to make a choice.
Waarom, mijnheer de commissaris, werd er niet vroeger gereageerd?
I would like to ask the Commissioner why the Commission did not react any sooner.
Het klopt dat hier vroeger of later meer landen bij zullen komen.
We can assume that sooner or later, other countries will join as well.

Voorbeeldzinnen voor "vroeger" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZelfs in Newfoundland waar we vroeger kabeljauw vingen, vissen we nu op kwallen.
Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.
DutchVroeger werd luchtvervuiling geassocieerd - of zelfs verward - met het wegverkeer.
Previously, atmospheric pollution used to be associated with roads and traffic.
DutchZoals vroeger de Volkenbond is de VN een volstrekt onbetekenend orgaan gebleken.
Like the League of Nations once did, the UN is crumbling into insignificance.
DutchGelieve mij te verontschuldigen, maar het debat is vroeger begonnen dan gepland.
Please do excuse me, but the debate began a little earlier than scheduled.
DutchOp allerlei manieren heeft rap dezelfde sociale functie die jazz vroeger had.
In a lot a ways, rap serves the same social function that jazz used to serve.
DutchVroeger werden de internationale contacten waargenomen door een elite van diplomaten.
In the old days, international relations were dealt with by a diplomatic élite.
DutchDe kern van de zaak is dat we vroeger slechts één jaarverslag van de Commissie hadden.
The fact is that we used to have just a single annual report by the Commission.
DutchVroeger werd het belang van de staat door geheimhouding beschermd tegen de burgers.
In days gone by, the interest of the state was protected from the citizen by secrecy.
DutchSindsdien zijn de verhoudingen in het vroeger vreedzame Cambodja sterk gepolariseerd.
Since then, Cambodia, formerly so peaceful, has been a country at odds with itself.
DutchIk werk veel met beweging en animatie en ik was vroeger ook DJ en muzikant.
I’m working a lot with motion and animation, and also I'm an old DJ and a musician.
DutchVroeger dachten we dat de theorie over het heelal uit twee delen bestond.
We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.
DutchVroeger zeiden de journalisten over deze vervuiling: "Het is een smerige industrie."
Early journalists looked at these spills, and they said, "This is a filthy industry."
DutchVolgens ons zal de Europese Unie vroeger of later een keuze moeten maken.
In our opinion the European Union will sooner or later have to make a choice.
DutchNu komen de zaadjes tot bloei die in vroeger en onstuimiger tijden geplant zijn.
It is the flowering of the seeds you planted in earlier, headier days.
DutchJe moest vroeger een ruimteschip verkleinen en injecteren in de bloedbaan.
You had to take a spaceship, shrink it down, inject it into the bloodstream.
DutchBesluiten zullen, meer dan vroeger, thematisch in plaats van instrumenteel van aard zijn.
It will be more thematically orientated and less instrumental than in the past.
DutchHij was vroeger hotelmanager. ~~~ Er zitten drie dozijn leden in zijn kerk."
He's a former hotel manager; he's got three-dozen members of his church."
DutchFrankrijk hoeft daarvoor alleen maar naar zijn vroeger laks beleid terug te keren.
All that would be needed would be for France to return to its former easy-going policies.
DutchIk ben optimistisch, en denk dat we er vroeger of later wel een oplossing voor vinden.
Indeed, I am hopeful that we shall reach a solution to this in due course.
DutchVroeger waren de meeste bedrijven kleinschalig en gebonden aan een stad of streek.
Most companies used to be small-scale and linked to a town or an area.