"voorzichtigheid" vertalen - Engels

NL

"voorzichtigheid" in het Engels

NL voorzichtigheid
volume_up
{de}

voorzichtigheid (ook: waarschuwen, behoedzaamheid)
Al deze aspecten vergen uitzonderlijke aandacht en extreme voorzichtigheid.
All these must be addressed with the greatest attention and utmost caution.
Ik dring nogmaals aan op voorzichtigheid en deugdelijk wetenschappelijk bewijs.
Again I urge caution and call again on sound scientific evidence.
Ik dring dus aan op voorzichtigheid en had graag een antwoord op mijn ene vraag.
So I am urging caution and would appreciate an answer to that particular question.
voorzichtigheid (ook: omzichtigheid)
Voorzorg moet nadrukkelijk onderscheiden worden van voorzichtigheid.
A clear distinction needs to be drawn between precaution and prudence.
Mijnheer de Voorzitter, rechtvaardigheid vergt redelijkheid en voorzichtigheid.
Mr President, justice requires reason and prudence.
Voorzichtigheid is geboden in situaties waar de risico's wel bekend zijn.
Prudence is called for in situations where the risks are known.
voorzichtigheid (ook: omzichtigheid, zwijgplicht)
Op dit vlak geldt dat voorzichtigheid de moeder der wijsheid is.
At which point discretion is the better part of valour.
voorzichtigheid (ook: omzichtigheid, beleid)

Voorbeeldzinnen voor "voorzichtigheid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit is een beetje tegen verzet en voorzichtigheid van de kant van de geïnterviewde.
This is somewhat against resistance and caginess on the part of the interviewee.
DutchVandaag maande u ons u bij de beoordeling van het verslag opnieuw tot voorzichtigheid.
You also once again sounded a note of warning today when assessing the report.
DutchDaarom is bij de grote diversiteit die op de markt aanwezig is, voorzichtigheid vereist.
Therefore, we should be a little cautious about the existing great diversity.
DutchDat is iets wat elke lidstaat met zeer, zeer grote voorzichtigheid zelf moet uitproberen.
This is something which each Member State must consider very, very carefully.
DutchDaarom is er in de nucleaire sector nog meer voorzichtigheid geboden dan in andere sectoren.
That is why the nuclear industry has to be more careful than other industries.
DutchUit voorzichtigheid heeft de Commissie daarvan afgezien in de tijd vlak na het referendum.
The Commission felt it prudent not to do so immediately after a referendum.
DutchOok de kwestie van de internationale waarnemers vraagt om voorzichtigheid.
We need to take care also over this question of international monitors.
DutchDaarom kunnen wij ook niet volstaan met voorzichtigheid, laat staan aversie.
So we cannot afford to be cautious, even to the point of being hostile towards the new technologies.
DutchDaarom moet er voorzichtigheid worden betracht ten aanzien van gigantische informatienetwerken.
For this reason we need to be cautious about huge information networks.
DutchWe moeten ons het nieuwe paradigma toeëigenen van voorzichtigheid en respect.
We need to get the new paradigm of precaution and respect.
DutchOm het vertrouwen van de consument te winnen, moet het principe van voorzichtigheid gehuldigd worden.
To gain consumer confidence we have to observe the precautionary principle.
DutchDaarom moet men op dit gebied de nodige voorzichtigheid betrachten.
This means that there is a need to be rather careful in this area.
DutchJuist in de oorlog die nu woedt is het zaak grote voorzichtigheid te betrachten.
We must tread very carefully in this particular war.
DutchIn mijn taal betekent dat zoveel als: voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast.
It means, he who goes cautiously, goes safely and goes far.
DutchIk wil evenwel nog benadrukken dat het gaat om een probleem dat met de nodige voorzichtigheid moet worden benaderd.
We will have to move ahead, however, and we must do so as carefully as possible.
DutchHet voorstel van de ECB roept vele vragen op en dwingt ons tot voorzichtigheid, en wel om twee redenen.
The European Central Bank's proposal induces us to reflect and to act prudently on two counts:
DutchNa de val van het sovjetrijk vereisen de internationale politietaken een veel grotere voorzichtigheid.
Since the fall of the Soviet empire, the role of international policeman calls for rather more delicacy.
DutchDe voorzichtigheid leert ons dat snel en goed niet samengaan.
The old adage 'More haste, less speed'still holds.
DutchWe moeten een beleid van voorzichtigheid voeren om met deze technologie definitieve stappen te kunnen zetten.
We need a policy of precaution in order to be able to move forward definitively with this technology.
DutchProducten van genetisch gemodificeerde organismen moeten zonder meer met grote voorzichtigheid behandeld worden.
Products of genetically modified organisms absolutely must comply with the precautionary principle.