"voorwaarts" vertalen - Engels

NL

"voorwaarts" in het Engels

EN
EN
NL

voorwaarts {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Hoewel het maar om een bescheiden rol gaat, is dit volgens mij een zeer grote stap voorwaarts.
Although this is only a limited role I still see this as a big step forward.
Het kaderbesluit zou in dat opzicht mijns inziens een belangrijke stap voorwaarts betekenen.
In this context, in my view, the framework decision would constitute an important step forward.
Deze gedragscode betekent in twee opzichten een belangrijke stap voorwaarts.
That code of conduct represents two significant steps forward.

Voorbeeldzinnen voor "voorwaarts" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar laat ons vooral niet denken dat we nu de grote sprong voorwaarts gaan maken.
But we should not delude ourselves that this is some kind of great leap forward.
DutchMaar het was eigenlijk niet de PSO-overeenkomst die voorwaarts leidde, maar geld.
It was really not, however, the PCA Agreement that led the way but, rather, money.
DutchDat zou een grote stap voorwaarts zijn geweest, maar staat nu op losse schroeven.
What could have been a major step forward, is now left in the lap of the Gods.
DutchMaar geleidelijk aan zie je toch dat er een stapje voorwaarts gemaakt wordt.
But gradually you can nevertheless see that a modest step forward is being taken.
DutchDat is een belangrijke stap voorwaarts, waaraan wij nu concreet vorm moeten geven.
This is a major step forward, to which we must now give concrete expression.
DutchZe betekenen een belangrijke stap voorwaarts naar de voltooiing van de interne markt.
They are an important step forward towards the completion of the single market.
DutchDat zal voor de Europese Unie een bescheiden maar belangrijke stap voorwaarts zijn.
That will be a modest but significant step forward for the European Union.
DutchDat zou een grote stap voorwaarts zijn voor de democratische toekomst van onze Unie.
That would be a great step forward for the democratic future of our Union.
DutchAls dat gebeurt, zal dat beschouwd worden als een wezenlijke stap voorwaarts.
If it does so, that will be regarded as essential progress along the way.
DutchIk denk dat de G8-bijeenkomst op donderdag een beslissende stap voorwaarts zal betekenen.
I believe that the G8 meeting on Thursday may represent a crucial step forward.
DutchDe oprichting van een Forum Informatiemaatschappij is een geweldige stap voorwaarts.
The setting up of the information society project office is a tremendous step forward.
DutchDaar zitten we vast en als we dat kunnen verbeteren, is dat een geweldige stap voorwaarts.
This is our sticking point, and remedying it would represent tremendous progress.
DutchDat is een geweldige sprong voorwaarts voor ons werelddeel in de 21e eeuw.
That is a great step forward for our continent of Europe in the twenty-first century.
DutchAls dat wel het geval zou zijn, geloof ik dat dit een belangrijke stap voorwaarts zou zijn.
I believe that, if this were to be possible, it would represent real progress.
DutchHet is echt een grote sprong voorwaarts op het punt van transparantie en democratisering.
This really is a great leap forward in terms of clarity and democratisation.
DutchToch kan ik constateren dat dit hele pakket een echte stap voorwaarts is.
Nevertheless, I see that this package as a whole does represent a genuine step forward.
DutchHet Verdrag van Amsterdam is een stap voorwaarts en moet daarom worden geratificeerd.
Therefore, the Treaty should be ratified because it is a step forward.
DutchDit Huis is dan ook buitengewoon blij met deze belangrijke stap voorwaarts.
That is to be greatly welcomed by this House and a great step forward.
DutchAls we daar in slagen, hebben we een belangrijke stap voorwaarts gemaakt - en we werken eraan.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
DutchHet is een stap voorwaarts voor de Europese democratie en voor onze burgers.
It constitutes progress for European democracy and for our citizens.