"vooruit" vertalen - Engels

NL

"vooruit" in het Engels

volume_up
vooruit gaan {ww.}
volume_up
vooruit spoelen {ww.}
NL

vooruit {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
De openbaarmaking van de samenstelling van wasmiddelen is inderdaad een belangrijke stap vooruit.
The disclosure of the composition of detergents is indeed a major step forward.
Zoals reeds opgemerkt is hebben we met de Overeenkomst van Cotonou deze belangrijke stap vooruit gezet.
As has already been mentioned, the Cotonou Agreement was a forward step of this kind.
Het vredesproces is geen optie: het is de enige weg vooruit.
The peace process is not an option; it is the only way forward.
vooruit
volume_up
upfront {bn.} [Am. Eng.]

Voorbeeldzinnen voor "vooruit" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
DutchDe ontwikkeling hiervan gedurende de afgelopen jaren is een flinke stap vooruit.
The development of these over the last few years has been a major step forward.
DutchHet is een stap vooruit die onze bewondering verdient en ons grootste respect.
It is a step forward, one that deserves our admiration and our greatest respect.
DutchDe Unie neemt actief deel aan de pogingen om het vredesproces vooruit te helpen.
The Union is taking an active part in the endeavours to promote the peace process.
DutchVoorzitter, het programma voor onderzoek en technologie is een echte stap vooruit.
Mr President, the programme for research and technology is a real step forward.
DutchNu moeten we vooruit kijken, en dat doet deze resolutie gelukkig ook voor een deel.
Now, we must look forward, as in part does the resolution, I am pleased to say.
DutchMijnheer Papakyriazis, u zegt volkomen terecht dat dit een goede stap vooruit is.
Mr Papakyriazis, you are quite right to say that this is a good step forward.
DutchDe ijsbergen zijn duidelijk in zicht en allemaal zeggen ze: " Volle vaart vooruit ".
The icebergs are clearly visible, and they are all saying: ' Full steam ahead '.
DutchVoorzitter, het gaat langzaam in het vredesproces, maar het gaat wel vooruit.
Mr President, the peace process may be moving slowly, but progress is being made.
DutchWe zijn in de EMPA en samen met voorzitter Borrell vastberaden om vooruit te gaan.
In the EMPA and together with President Borrell, we are determined to move forward.
DutchAl deze landen hebben sterke, pragmatische redenen om een stap vooruit te zetten.
All of these countries have strong practical reasons to take a further step.
DutchBulgarije, Roemenië en Macedonië hebben onze hulp nodig om vooruit te komen.
In order to make further progress, Bulgaria, Romania and Macedonia need our help.
DutchOf de drempelwaarde nu 1% of, indien mogelijk, 0,5% is, dit betekent een stap vooruit.
Whether the threshold is 1 % or 0.5 %, if practicable, these are a step forward.
DutchAls we het programma succesvoller willen maken, moeten we sneller vooruit.
We all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
DutchHet onderzoek moet stellig vooruit gaan, maar dit mag niet kost wat kost geschieden.
Research must certainly move ahead, but that must not occur at just any price.
DutchHet Schengen-verdrag is een belangrijke stap vooruit op het gebied van vrij verkeer.
The Schengen Convention is an important step forward in the area of free movement.
DutchDe onafhankelijkheid van het rechtsstelsel in Roemenië gaat er dus zeker op vooruit.
So, things are improving in terms of the independence of Romania's justice system.
DutchZonder versterking van deze sector zullen we niet werkelijk vooruit kunnen komen.
Unless this sector is strengthened, we shall not achieve any real progress.
DutchWe lopen met onze voorstellen dus steeds vooruit op hetgeen men in de Raad bespreekt.
Our proposals are more up to date than what the Council has now put on the table.
DutchVergeleken met een eerder actieplan is dit stuk duidelijk een stap vooruit.
Compared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.