"voorover" vertalen - Engels

NL

"voorover" in het Engels

EN
NL

voorover {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
. ~~~ Hij leunde voorover en zei, "Dat is waar, maar ik wed dat je naar de film ging met je kleinkind".
Robicsek reeled back in his chair, but quickly gathered his wits, leaned forward and said, "Well, that is true, but I'll bet you went to the movie with a grandchild."
voorover (ook: geneigd)

Voorbeeldzinnen voor "voorover" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDeze vrouw buigt getergd voorover, niet vanwage die man, maar vanwege alle erge dingen.
"And this woman leans over in anguish, not about that man, but about all sad things.
DutchZe leunt voorover, met een brede glimlach,
-- ~~~ leans into the window, farther, still smiling,
DutchSoms verras ik mezelf: dan vergeet ik dat hij aan staat en ik leun voorover om iets op te rapen, en dan doet hij -- (Bliep) -- "Oh!"
Sometimes I startle myself: I'll forget that I have it on, and I'll lean over to pick up something, and then it goes like -- (Blip) -- "Oh!"
DutchEn de Gauleiter, die nadien verdwijnt uit dit verhaal, leunde voorover en fluisterde in Mr. ~~~ Teszler's oor, "Nee, neem de capsule niet.
And the Gauleiter, who afterwards vanishes from this story, leaned down and whispered into Mr. Teszler's ear, "No, do not take the capsule.
Dutch- EU-regels schrijven voorover welke goederen en diensten de lidstaten een hoog BTW-tarief moeten heffen en welke bij uitzondering onder het lage tarief mogen vallen.
.– EU rules prescribe the goods and services on which the Member States may impose high rates of VAT and those that, by way of derogation, may fall within the reduced rate.
Dutch. ~~~ Hij leunde voorover en zei, "Dat is waar, maar ik wed dat je naar de film ging met je kleinkind".
And Dr. Robicsek reeled back in his chair, but quickly gathered his wits, leaned forward and said, "Well, that is true, but I'll bet you went to the movie with a grandchild."
DutchDus toen ik de geit maar niet kon doden, boog Emmanuel voorover, legde zijn hand over de mond van de geit, bedekte haar ogen, zodat ik die niet zag, terwijl ik de geit doodde.
So when I tried to kill this goat and I couldn't, Emmanuel bent down, he puts his hand over the mouth of the goat, covers its eyes, so I don't have to look into them, while I kill the goat.