"vooraan" vertalen - Engels

NL

"vooraan" in het Engels

NL

vooraan {bijwoord}

volume_up
Daar moeten wij natuurlijk gebruik van maken, en ervoor zorgen dat we vooraan lopen op dit gebied.
We must of course exploit that and make sure that we are well ahead in this area.

Voorbeeldzinnen voor "vooraan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe vertegenwoordigers zitten hier vooraan en maken ijverig aantekeningen.
Its representatives are here at the front and are taking notes industriously.
DutchMaar de Unie staat altijd vooraan om de klappen van anderen op te vangen.
But it is true that we still have the strength to bear the evils of others!
DutchAls het gaat om extra bureaucratie, staan de Britse Labour-afgevaardigden ver vooraan.
When it comes to extra red tape British Labour MEPs are way out in front.
DutchHet doet mij genoegen te kunnen opmerken dat Ierland in dat opzicht flink vooraan staat.
I am pleased to say that Ireland is well to the front in that regard.
DutchIk geloof dat de ernst van de kwestie vereist dat wij dit punt vooraan op de agenda zetten.
The seriousness of the issue demands that we give it a prominent position on the agenda.
DutchDaar moeten wij natuurlijk gebruik van maken, en ervoor zorgen dat we vooraan lopen op dit gebied.
We must of course exploit that and make sure that we are well ahead in this area.
DutchIk klik de gordel vooraan vast, ruk de achtergordels naar voor, maak dubbele knopen.
I'm yanking them in from the back. ~~~ I'm doing double knots.
DutchVooraan heeft hij net straalmotoren die hij zo meteen gaat gebruiken, en een klein lichtje.
And it's got these jet thrusters up in front that it'll use in a moment, and a little light.
DutchDH: Goed, sta alsjeblieft hier vooraan -- God, wat ik haat ik dat.
DH: All right, please stand here in front ... God, I hate that.
DutchU ziet hier een medewerker, een opgeleide Afrikaan, met zijn ratten vooraan, daar links en rechts.
You see an operator, a trained African with his rats in front who actually are left and right.
DutchOmdat ik de jongste van zeven ben, heb ik nog nooit vooraan in de rij gestaan, voor wat dan ook.
And being the youngest of seven, I have never been at the front of the line for anything. ~~~ OK?
DutchDit was de gedachte die vooraan stond bij het creëren van "The 99".
This is the kind of thinking that went into creating The 99.
DutchEnkel bij mensen hebben we hetzelfde mechanisme vooraan.
It copied the posterior part, the back part, which is sensory, and put it in the front part.
DutchAlle politici in Griekenland - en de heer Papandreou vooraan - zeiden voor ` ja ' te zijn.
Politicians in Greece, all of them, have said that they want a yes vote, with Mr Papandreou leading the way.
DutchIn de wandelgangen werd gezegd dat het mijn vrijwilligerswerk was dat me vooraan in de rij zette.
Now, word on the street was that it was actually my volunteering that got me to the front of the line.
DutchTS: Ik zal deze in een omloop gooien en kijken of ik hier vooraan ieders schoenen kan beschilderen.
TS: I'm just going to throw this into an orbit and see if I can paint everybody's shoes in the front.
DutchMag ik de heer Liikanen verzoeken om vooraan plaats te nemen?
We invite Mr Liikanen to take a seat in the front row.
DutchEn na 32 van de 42 kilometer, loopt Derartu Tulu vooraan met de kopgroep.
But the under-underdog hangs tough, and 22 miles into a 26-mile race, there is Derartu Tulu up there with the lead pack.
DutchMevrouw de commissaris, ook het Europees Parlement staat vooraan om de fraude te bestrijden, zoals u al zei.
Commissioner, as you have pointed out, the European Parliament has also been at the forefront in combatting fraud.
DutchHelemaal vooraan heb je de elektronische kwal.
And right in the front is the electronic jellyfish.