NL

volwassen {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Maar volwassen stamcellen zijn geen embryonale stamcellen.
But adult stem cells are not embryonic stem cells.
Dat geldt eveneens voor embryonale en volwassen stamcellen.
That is also true for embryonic and adult stem cells.
I wou dat dit professioneel was,..... efficient, volwassen, meewerkend.
I wanted this to be professional,..... efficient, adult, cooperative.
volwassen (ook: rijp, belegen, bezonken)
Deze zaken op een volwassen manier aanpakken vereist een diepgaande aanpak.
Dealing with the issue in a mature way means adopting an in-depth approach.
Europa moet het nieuwe Latijns-Amerika als een volwassen partner tegemoet treden.
Europe must deal with Latin America as a fully-fledged mature partner.
Een werkelijk volwassen relatie met Latijns-Amerika vereist ook aandacht voor die terreinen.
In a truly mature relationship with Latin America these topics too must be discussed.
volwassen (ook: groot, omvangrijk)
En ja hoor, Nanotyrannus heeft juveniel bot en de grotere meer volwassen bot.
And sure enough, Nanotyrannus has juvenile bone and the bigger one has more mature bone.
De choreograaf, Toby Sedgwick, bedacht een prachtige enscenering waarin het veulen, dat was gemaakt van stokjes en twijgjes, opgroeide tot volwassen paard.
The choreographer, Toby Sedgwick, invented a beautiful sequence where the baby horse, which was made out of sticks and bits of twigs, grew up into the big horse.

Voorbeeldzinnen voor "volwassen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn sociale aspecten van zijn leven was hij net een kind, helemaal niet volwassen.
In social aspect of his life he was just like a child, he was not at all matured.
DutchDie dag hoorde de verdachte mensen smeken om hun leven en volwassen mannen huilen.
That day, the accused heard people pleading for their lives and grown men crying.
DutchHet toont - voor één keer - aan dat wij ons volwassen en verantwoordelijk opstellen.
It shows, for once, that we have reached a state of maturity and responsibility.
DutchZe gaan zich zoals hen gedragen, zoals die volwassen die werken in hetzelfde veld.
They're modeling their behavior. ~~~ These adults, they're working in their field.
DutchCommissie, behandel die sector ook als volwassen, behandel hem zoals hij is.
I would say to the Commission, treat this sector as an adult, treat it as it is.
DutchIk denk dat baby's en kinderen eigenlijk meer bewust zijn dan wij, volwassen.
I think babies and children are actually more conscious than we are as adults.
DutchDat bewijst dat onze democratie volwassen is en dat maakt mij trots op ons land!
That is a sign of the maturity of our democracy and it makes me proud of our country!
DutchOp mijn 19de was ik een volwassen filmactrice maar nog steeds op zoek naar definitie.
By 19, I was a fully-fledged movie actor, but still searching for definition.
DutchDat was de democratie, maar ook de wetenschap werd op hetzelfde moment volwassen.
And that was democracy growing up, but it was also science growing up at the same time.
DutchDeze zaken op een volwassen manier aanpakken vereist een diepgaande aanpak.
Dealing with the issue in a mature way means adopting an in-depth approach.
DutchEn ja hoor, Nanotyrannus heeft juveniel bot en de grotere meer volwassen bot.
And sure enough, Nanotyrannus has juvenile bone and the bigger one has more mature bone.
DutchEuropa moet het nieuwe Latijns-Amerika als een volwassen partner tegemoet treden.
Europe must deal with Latin America as a fully-fledged mature partner.
DutchIn een volwassen EU-ontwikkelingsbeleid moet het kind centraal staan.
In a fully-fledged EU development policy, the child should occupy centre stage.
DutchStel je eens een cultuur voor of een leven, volwassen of anderszins, zonder spel.
Try and imagine a culture or a life, adult or otherwise without play.
DutchDat is een compleet tweede volwassen leven dat aan ons leven is toegevoegd.
That's an entire second adult lifetime that's been added to our lifespan.
DutchDe Europese Centrale Bank is vijf jaar na oprichting volwassen geworden.
Five years after its foundation, the European Central Bank has come of age.
DutchHet is onze plicht onze kinderen te beschermen; zij zijn de volwassen burgers van morgen.
We have a duty to protect our children, who are tomorrow ’ s adult citizens.
DutchNormaliter in Amerika hebben we ons volwassen leven in twee delen opgedeeld.
Typically in America we've divided our adult life up into two sections.
DutchWe zijn opgegroeid met digitale technologie en dus denken we dat die volwassen is.
We grew up with digital technology and so we see it as all grown up.
DutchWelnu, waarom zou een volwassen man voor u verschijnen met een leeg montuur op zijn gezicht?
Now why would a grown man appear before you wearing empty frames on his face?