"vliegtuig" vertalen - Engels

NL

"vliegtuig" in het Engels

volume_up
per vliegtuig {bw.}
NL

vliegtuig {het}

volume_up
vliegtuig (ook: vliegmachine)
Daarna zijn ze op een vliegtuig gezet om terug te worden gebracht naar hun land van herkomst.
They were then put on an aeroplane to be taken back to their country of origin.
Ten einde raad hebben zij toen het vliegtuig gekaapt en het gedwongen om in Soedan te landen.
Seized by despair, they hijacked the aeroplane and forced it to land in Sudan.
Welnu, ik zat in het vliegtuig vanuit Brussel, ik weet niet meer waar naar toe.
Well, I was on an aeroplane from Brussels going I do not know where.
Het vliegtuig werd door politie omsingeld en hem werd verboden het vliegtuig te verlaten.
The plane was surrounded by police guards and he was told not to step off the plane.
Ik mag het zelf niet meenemen, maar in het vliegtuig geven ze het gewoon.
They won't let me on a plane with that, but they'll give it to me on the plane.
Op mijn weg naar hier, in het vliegtuig, wandelde ik op en neer in de gang van het vliegtuig.
On my way here on the airplane, I was walking up and down the aisle of the plane.
vliegtuig
Toen ik vanmorgen in het vliegtuig stapte, kreeg ik een tijdschrift in de hand gedrukt.
Boarding the airliner this morning, I was handed a magazine.

Voorbeeldzinnen voor "vliegtuig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEn we hebben sinds 1982 elk jaar meer dan één nieuw type vliegtuig ontwikkeld.
And we have developed more than one new type of airplane every year since 1982.
Dutchen 20 jaar later zaten er 200 man in ieder vliegtuig dat de oceaan overstak.
And 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.
DutchHij raakt geobsedeerd door de vraag hoe je bommen uit een vliegtuig dropt.
And he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
DutchEr moet meer zijn dan een vermoeden om een vliegtuig aan de grond te houden.
There should be a better reason for detaining an aircraft than mere suspicion.
DutchIk mag het zelf niet meenemen, maar in het vliegtuig geven ze het gewoon.
They won't let me on a plane with that, but they'll give it to me on the plane.
DutchOok dat men als sardines geperst zit in een vliegtuig is tamelijk recent.
Being squashed into an aircraft like sardines is also a fairly recent phenomenon.
DutchDonderdagavond wordt het laat en uw vliegtuig vertrekt vrijdag, in de loop van de dag.
It is going to be a long Thursday night and the flight will be some time on Friday.
DutchEn op een gedeelte van het veldonderzoek hebben we zelfs een vliegtuig gebruikt.
And on part of that field campaign we even brought an aircraft with us.
DutchDat merkte ik pas toen een vliegtuig van de kustwacht boven me verscheen.
The first I knew about this was when the Coast Guard plane turned up overhead.
DutchHet vliegtuig had echter vier uur vertraging en voerde ons ook nog via Düsseldorf.
However, we were subject to a 4-hour flight delay and were taken to Düsseldorf on route.
DutchCooper sprong uit een vliegtuig met een parachute met een zak vol gestolen geld.
Cooper parachuted out of a plane up north with a bunch of stolen cash.
DutchHier zie je dat de vleugels langs de zijkant van het vliegtuig zijn opgevouwen.
You can see there the wings folded up just along the side of the plane.
DutchGisteren in het vliegtuig van Rome naar Brussel moest ik daaraan denken.
I was thinking about this yesterday while on the plane from Rome to Brussels.
DutchJe kunt in Londen op het vliegtuig stappen en nog diezelfde dag in Bangalore belanden.
You can get on a flight in London, you can end up in Bangalore later today.
DutchDARPA's hypersonische testvliegtuig is het snelste manoeuvreerbare vliegtuig ooit gebouwd.
DARPA's hypersonic test vehicle is the fastest maneuvering aircraft ever built.
DutchDe jachtvliegtuigen hadden -- het militaire vliegtuig met de beste prestaties was de SR71.
The military fighters had a -- highest-performance military airplane was the SR71.
DutchHet startte allemaal op een dag in het vliegtuig op weg naar TED, zeven jaar geleden.
And it all started one day on a plane, on my way to TED, seven years ago.
DutchHet vliegtuig werd door politie omsingeld en hem werd verboden het vliegtuig te verlaten.
The plane was surrounded by police guards and he was told not to step off the plane.
DutchIk wil dat je mijn tas terug brengt naar het vliegtuig, laat de motor draaien.
I need you to take my bag back to the plane, keep the engine running.
DutchWelnu, ik zat in het vliegtuig vanuit Brussel, ik weet niet meer waar naar toe.
Well, I was on an aeroplane from Brussels going I do not know where.