"verwikkeld" vertalen - Engels

NL

"verwikkeld" in het Engels

NL verwikkeld
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

verwikkeld
Deze cliënten kunnen in allerlei twijfelachtige zaken verwikkeld zijn.
Those clients may be involved in all sorts of dodgy transactions.
Deze twee landen zouden hierin verwikkeld kunnen worden.
Both these countries could become involved.
Tyler was verwikkeld in een rechtszaak met het Pressman Hotel over het urinegehalte van hun soep.
Tyler was now involved in a class-action lawsuit with the Pressman Hotel over the urine content of their soup.

Voorbeeldzinnen voor "verwikkeld" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe zijn hierbij verwikkeld in een buitengewoon ongelijke strijd met de Verenigde Staten.
We are playing uphill on a very sloping playing field against the United States.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, al negen jaar is Nepal in een bloedige burgeroorlog verwikkeld.
Mr President, for nine years Nepal has been in the middle of a bloody civil war.
DutchTevens zijn wij verwikkeld in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
We are also committed to the fight against poverty and social exclusion.
DutchBestrijding van armoede is hopeloos als landen verwikkeld blijven in gewelddadige conflicten.
It is hopeless to fight poverty if countries remain trapped in violent conflict.
DutchHier zie je een jong vrouwtje en mannetje verwikkeld in een achtervolgingsspel.
So here, we have a young female and a male engaged in a chase game.
DutchDe zaak sleept aan en mijn kiezer is in ernstige problemen verwikkeld met zijn bankier.
The thing drags on and on and my constituent is in serious trouble with his bank manager.
DutchVeel collega's zijn verwikkeld in debatten over subsidiariteit in het kader van de Conventie.
Many colleagues are engaged in debates on subsidiarity in the ambit of the convention.
DutchNaast de EU-vloot zijn meer vloten hierin verwikkeld, maar dat doet aan zijn betrokkenheid niets af.
The EU fleet is only one of several implicated in this, but it is implicated all the same.
DutchZoals altijd is ze verwikkeld in de belangen van de vervoerlobby's.
It is still entangled in the interests of the transport lobby.
DutchNu is ook Guinee verwikkeld in een regionale machtsstrijd.
Now Guinea, too, is caught up in a regional struggle for power.
DutchDe publieke opinie is verwikkeld in strikt nationale debatten.
Public opinion is caught up in strictly national debates.
DutchDit is een houding die wij mijns inziens moeten innemen ten aanzien van alle landen die in een overgang zijn verwikkeld.
I think we should take the same attitude towards every country engaged in transition.
DutchIk heb het gevoel dat dit Parlement verwikkeld zou kunnen raken in een " cause célèbre " met de Commissie.
I have the feeling that this Parliament could become embroiled in a cause célèbre with the Commission.
DutchDan hebben we de ideeën die in conflict zijn verwikkeld.
Then we have what I believe are the ideas in conflict.
DutchTe denken valt bijvoorbeeld aan het conflict waarin de Italiaanse gemeenschap in Slovenië al lange tijd verwikkeld is.
I refer, for example, to the long drawn-out dispute involving the Italian community in Slovenia.
DutchCongo is opnieuw in oorlog verwikkeld en legers uit meerdere landen in de regio zijn bij het conflict betrokken.
Congo has once again plunged into a war which is involving armies from several countries in the region.
DutchAls één van onze lidstaten in een oorlog verwikkeld is, dan is het onze plicht deze lidstaat te steunen.
When one of the Member States, the United Kingdom, is at war, our duty is to stand shoulder to shoulder with it.
DutchAmbtenaren zijn verwikkeld in een doelloze strijd, vechtend tegen windmolens met geld van de Europese belastingbetalers.
Civil servants are engaged in a futile struggle, tilting at windmills with EU taxpayers ’ money.
DutchIn dat proces zijn we op dit moment verwikkeld.
That is the exercise we are engaged in at the moment.
DutchDeze gerechtelijke autoriteiten zijn verwikkeld in onderzoeken waarbij ze gebruik maken van bevoegdheden die de magistratuur eigen is.
These judicial authorities are conducting investigations using the powers of the courts.