NL

verwant {zelfstandig naamwoord}

volume_up
verwant

Voorbeeldzinnen voor "verwant" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Dutch. ~~~ Die zijn zo ver verwant aan ons, dat dit niet gebeurt.
We eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.
DutchNies doen op het werk is verwant met masturberen op het werk, totaal ontoelaatbaar.
Doing nothing at work is akin to masturbating at work; it's totally inappropriate.
DutchRuimtelijk inzicht is sterk verwant met het begrijpen van de wereld om ons heen.
Spatial reasoning is deeply connected to how we understand a lot of the world around us.
DutchZoals de dood van een verwant, een cycloon, een orkaan, een aardbeving.
It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake.
DutchEen van de inwoners van mijn kiesdistrict heeft geërfd van een verwant.
One of my constituents has inherited a legal estate through the will of a relative.
DutchMaar niemand heeft er ooit aan gedacht dat ze misschien nauwer verwant zouden zijn.
But no one ever considered that they might be more closely related.
DutchWij zijn nauwer verwant aan paddenstoelen dan aan elk ander rijk.
In fact, we're more closely related to fungi than we are to any other kingdom.
DutchBhutan en Nepal zijn geen buren, maar geestelijk verwant.
Bhutan and Nepal are not neighbours, but they are close to each other in spirit.
DutchBonobo's zijn, samen met de chimpansees, uw nauwste levende verwant.
Bonobos are, together with chimpanzees, your living closest relative.
DutchWant als we ver genoeg teruggaan, zijn we verwant met elk levend wezen op Aarde. ~~~ DNA verbindt ons allemaal.
Because if we go far enough back, we share a common ancestry with every living thing on Earth.
DutchTurkije is noch door zijn geografie, noch door zijn geschiedenis, cultuur of godsdienst verwant met Europa.
Turkey is not similar to Europe, neither geographically, historically, culturally nor religiously.
DutchHet is weliswaar niet de echte vogelpest zoals we die in Azië kennen, maar zij schijnt eraan verwant te zijn.
Admittedly, it is not the real avian influenza as we know it in Asia, but it appears to be related.
DutchNu, Judy en ik zijn nauw verwant aan elkaar.
Now Judy and I -- I have to say -- totally related to each other.
DutchZe kunnen een onderscheid maken tussen verwant en niet-verwant.
DutchGalicië en Bretagne, de twee meest westelijke delen van het Europese vasteland, zijn ook door deze olievlekken aan elkaar verwant.
Galicia and Brittany now have the common ground of having suffered from oil slicks.
DutchDeze robots zijn verwant met onbemande vliegtuigen.
So these robots are related to unmanned aerial vehicles.
DutchIedereen weet dat deze drie dieren verwant zijn.
And everybody knows that these three animals are related.
DutchDe Memex zou informatie verbinden, een stukje informatie met een ander verwant stukje informatie enzovoort.
And the memex would link information, one piece of information to a related piece of information and so forth.
DutchDan laat je de computer andere moleculen vinden die al dan niet verwant zijn en dezelfde vibratie hebben.
And then you start cranking the computer to find other molecules, related or unrelated, that have the same vibrations.
DutchEr zijn een paar mensen die geen garnalen lusten, maar garnalen, of krabben, of rivierkreeften, zijn zeer nauw verwant.
There are a few people who don't like shrimp, but shrimp, or crabs, or crayfish, are very closely related.