"vervanger" vertalen - Engels

NL

"vervanger" in het Engels

NL

vervanger {de}

volume_up
vervanger (ook: invaller)
Je doet een tijdje wat geo-engineering om de ergste warmte te voorkomen, maar niet als vervanger voor actie.
It's saying that you do some geo-engineering for a little while to take the worst of the heat off, not that you'd use it as a substitute for action.
De vervanger van nikkel-cadmiumbatterijen, te weten de nikkel-metaalhydridebatterijen werken bij een temperatuur van min 20° Celsius tot plus 60° Celsius.
The substitute for nickel-cadmium batteries, namely nickel-metal-hydride batteries, operate at a temperature of -20° Celsius to +60° Celsius.
Op dit moment bestaan deze vervangers niet voor alle toepassingen.
At the moment, these substitutes do not exist for all applications.
vervanger
vervanger (ook: surrogaat)

Voorbeeldzinnen voor "vervanger" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe maken een vervanger voor plastic dat is gemaakt van petrochemische producten.
And we make a drop-in replacement for that plastic that's made from petrochemicals.
DutchIk betreur het bijzonder dat de heer Moscovici geen vervanger heeft weten te vinden.
I deplore the fact that Mr Moscovici has found no deputy.
DutchHet is bedoeld als risicobeheersing, niet als vervanger voor actie.
It's using this as risk control, not instead of action.
DutchU neemt een grote verantwoordelijk op u als vervanger van onze collega Piquet die door alle collega's zeer gewaardeerd werd.
You bear a heavy responsibility replacing our colleague Mr Piquet, who was much appreciated by everyone here.
DutchVolgens het huidige Reglement kan een afgevaardigde zonder meer verlof krijgen, maar hij of zij heeft geen recht op een vervanger.
Under the present Rules, an MEP can certainly be on leave, but he or she is not entitled to be replaced.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ik wil de Commissie bedanken dat zij snel voor een vervanger heeft gezorgd tijdens mijn korte afwezigheid.
Mr President, I am grateful to the Commission for having quickly replaced me during that short absence.
DutchDe vervanger van het Verdrag van Amsterdam dient niet als een verrassing te komen, maar als het resultaat van een democratisch proces.
The successor to the Treaty of Amsterdam must not come as a surprise but as the result of a democratic process.
DutchWat ik niet beweer, is dat microbiële cellulose een vervanger gaat worden voor katoen, leder of andere textielstoffen.
What I'm not suggesting is that microbial cellulose is going to be a replacement for cotton, leather or other textile materials.
DutchHet GBVB zal slechts doeltreffend zijn wanneer het een aanvullende rol speelt en niet die van vervanger van de nationale diplomatieën.
The CFSP will only be effective if it plays a complementary role and not that of replacing national diplomacies.
DutchJe doet een tijdje wat geo-engineering om de ergste warmte te voorkomen, maar niet als vervanger voor actie.
It's saying that you do some geo-engineering for a little while to take the worst of the heat off, not that you'd use it as a substitute for action.
DutchU haalt me de woorden uit de mond, en wat de leider van de onderhandelingsdelegatie betreft kan ik u verzekeren dat hij een goede vervanger zal krijgen.
I could not agree more, and with regard to the chief negotiator, let me reassure you that he will be properly replaced.
DutchDe vervanger van nikkel-cadmiumbatterijen, te weten de nikkel-metaalhydridebatterijen werken bij een temperatuur van min 20° Celsius tot plus 60° Celsius.
The substitute for nickel-cadmium batteries, namely nickel-metal-hydride batteries, operate at a temperature of -20° Celsius to +60° Celsius.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik neem het woord als vervanger van de heer Hory van de ARE-Fractie, rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger.
Mr President, I take the floor to deputise for Mr Hory of the ARE Group, draftsman of the opinion of the Committee on Legal Affairs.
DutchTegen de tijd dat die vervanger in dienst treedt, is het te laat om nog te kunnen meeprofiteren van het Britse voorzitterschap en is de top van Cardiff voorbij.
By the time that replacement is there the opportunity to ride on the back of the British Presidency will have been lost and the Cardiff Summit will be over.