NL

vertoning {de}

volume_up
Denk aan de vertoning met de Britse vliegtuigspotters in Griekenland.
Remember the spectacle made of the British plane spotters in Greece.
Het was een treurige vertoning van verdeeldheid en het zette Europa te kijk.
It was a sad spectacle of disagreement and Europe was exposed.
Zelden zijn we getuige geweest van zo een kleingeestige en nationalistische vertoning in dit Huis!
We have rarely seen such a miserly and nationalistic spectacle in this House!
Het is dus een belangrijke vertoning van de kracht van beweging.
So, it's an important demonstration of the power of motion.
Dit is een behoorlijk armzalige vertoning en ik heb daarover een brief geschreven waarop ongetwijfeld niet zo'n sussend antwoord zal komen als in uw geval.
This is a pretty poor show and I have written a letter drawing attention to this shabby state of affairs - which will, no doubt, not receive as emollient a reply as yours did.

Voorbeeldzinnen voor "vertoning" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOké, dat zal de meest spectaculair publieke vertoning zijn van pre-crime
Alright, that will be the most spectacular public display of pre-crime
DutchOok andere verdedigers van de mensenrechten riskeren deze strafrechtelijke vertoning.
Several other human rights defenders are also experiencing legislative and judicial harassment.
DutchZelden zijn we getuige geweest van zo een kleingeestige en nationalistische vertoning in dit Huis!
We have rarely seen such a miserly and nationalistic spectacle in this House!
DutchHet was een treurige vertoning van verdeeldheid en het zette Europa te kijk.
It was a sad spectacle of disagreement and Europe was exposed.
DutchDenk aan de vertoning met de Britse vliegtuigspotters in Griekenland.
Remember the spectacle made of the British plane spotters in Greece.
DutchHet moet mij echter wel van het hart dat dit eigenlijk een beschamende vertoning is.
All I can say about that is that it is an embarrassment!
DutchLaat ons ophouden met de gênante en schadelijke vertoning over wiens amendement nu eigenlijk het beste is.
Let us stop the embarrassing and shameful business of whose amendment is actually best.
DutchHet is dus een belangrijke vertoning van de kracht van beweging.
So, it's an important demonstration of the power of motion.
DutchIk geloof dat het tijd wordt om deze vertoning en deze karikatuur van een democratisch debat te staken.
I believe it is time to call a stop to this masquerade and this caricature of democratic debate.
DutchNogmaals, dit is geen folkloristische vertoning.
It is a commitment that has nothing to do with folklore, I assure you.
DutchWij weigeren onze goedkeuring te hechten aan deze belachelijke vertoning en daarom hebben wij tegen dit verslag gestemd.
Since we do not wish to give our approval to this farce, we voted against the report.
DutchZe moeten gestopt worden omdat het een wrede vertoning is.
They need to be stopped because this is a cruel farce.
DutchEen fraaie vertoning: de liberale democratie die dwang steunt!
Nice work: liberal democracy supporting coercion!
DutchHet was een zeer indrukwekkende retorische vertoning, waaruit in de eerste plaats een enorme en toenemende machteloosheid bleek.
There was a very impressive display of rhetoric, chiefly indicative of impotence on a massive and growing scale.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, wat zich hier vandaag voor onze ogen afspeelt is een ongekende vertoning van hypocrisie.
Mr President, Commissioner, what we are witnessing today in this House is a breathtaking display of hypocrisy.
DutchEen vrouw zocht me op na de vertoning en zei: "Weet je, ik weet dat dit gek is: ik zag dat bommen in vliegtuigen werden geladen, ik zag het leger ten oorlog trekken.
This woman came up to me after the screening and said, "You know, I know this is crazy.
DutchIk verzoek de Portugese minister, de fungerend voorzitter van de Raad, onmiddellijk een eind te maken aan deze schandalige vertoning.
I should like to ask the Portuguese minister, the President-in-Office of the Council, to put a stop to this scandal at once.
DutchHet is een gemene onzinnige vertoning.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, de afgelopen weken hebben we de treurige vertoning gezien van een aarzelende EU, ditmaal terwijl Libanon in brand stond.
Mr President, over the last few weeks we have seen the sorry spectacle of the EU dithering, this time while Lebanon burned.
DutchDe ongecoördineerde en daardoor ondoeltreffende respons van de EU op de crises in Bosnië-Herzegovina en Kosovo was een zeer gênante vertoning.
The uncoordinated and therefore ineffective response of the EU to the crises in Bosnia-Herzegovina and Kosovo was a serious embarrassment.