"verontschuldigen" vertalen - Engels

NL

"verontschuldigen" in het Engels

NL verontschuldigen
volume_up
[verontschuldigde|verontschuldigd] {werkwoord}

Gelieve mij te verontschuldigen, maar het debat is vroeger begonnen dan gepland.
Please do excuse me, but the debate began a little earlier than scheduled.
Gelieve mij te verontschuldigen, mevrouw Jensen, als ik te diplomatisch geweest ben.
You must excuse me, Mrs Jensen, if I have been too diplomatic.
Ik hoop dat de geachte leden mij verontschuldigen voor mijn Duits.
I trust the honourable Members will excuse my German.

Voorbeeldzinnen voor "verontschuldigen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHij laat zich voor vandaag verontschuldigen omdat hij dringend naar Oostenrijk moet.
He sends his apologies for today as he has to go to Austria on urgent business.
DutchIk wil mij bij iedereen verontschuldigen die misschien daarom hier aanwezig moet zijn.
I wish to apologise to all those for whom that is their reason for being here.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, collega Gargani, die ik vervang, laat zich verontschuldigen.
. – Mr President, Mr Gargani, for whom I am deputising, sends his apologies.
DutchMijn collega, de heer Hindley, laat zich verontschuldigen voor zijn afwezigheid.
My colleague, Mr Hindley, apologises for his inability to be present.
DutchIk zou me in eerste instantie willen verontschuldigen, met name tegenover mevrouw Berès.
I would like, before anything else, to give my apologies, in particular to Mrs Berès.
DutchIk was heel blij om Goldie Hawn te zien, omdat ik mij bij haar nog moest verontschuldigen.
I was very glad to see Goldie Hawn, because I had an apology to make to her.
DutchIk denk er niet over mij te verontschuldigen, want dit is nu eens een echt democratisch debat.
I am damned if I will apologise, because this is a proper democratic discussion.
DutchOm te beginnen moet ik mijn collega, David Byrne, verontschuldigen.
I would like to begin with a word of apology on behalf of my colleague David Byrne.
DutchNiemand van ons hoeft zich te verontschuldigen voor de wijze waarop wij dit punt bereikt hebben.
None of us should make any apologies for how we came to be in this place today.
DutchAls dat de hele fractie kwetst, dan vraag ik u mij te verontschuldigen!
If that is an insult to the entire group, I can only beg for leniency!
DutchIk ga mij echter niet verontschuldigen voor de tijd die wij nodig hebben gehad.
I do not apologise, however, for the time that we have needed.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil mij allereerst verontschuldigen omdat ik vanmiddag te laat was.
Let me begin with a word of apology for my delayed arrival this afternoon.
DutchIk hoop, Voorzitter, dat u mij zou willen verontschuldigen na deze interventie.
Mr President, I hope that I may be excused after this speech.
DutchIk wil me ook verontschuldigen tegenover u, mijnheer de Voorzitter, en het Huis.
I wish to apologize to you, Mr President, and to the House.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik moet de heer Imbeni, die het woord zou voeren, verontschuldigen.
Madam President, I apologize for Mr Imbeni, who was to have spoken.
DutchDeze persoon begint met zich te verontschuldigen voor het feit dat het vertaald werd met een computer.
This person starts apologizing for the fact that it's translated with a computer.
DutchIk bied u mijn meest oprechte en nederige verontschuldigen aan, prinses.
My most abject and humblest apologies to you as well, princess.
DutchZij vroeg mij of ik haar wilde verontschuldigen voor haar afwezigheid hier.
She asked me to apologize for her not being able to be here.
DutchIk wens niemand voor de huidige situatie in Albanië te verontschuldigen.
I am not excusing anyone for the current situation in Albania.
DutchHij heeft belangrijke zaken in Nederland te doen en ik verzoek u hem hiervoor te verontschuldigen.
He cannot be here today as he has important business in Holland, and I offer his apologies.