NL

vermindering {de}

volume_up
vermindering (ook: besnoeiing)
In Californië was er een vermindering van 40 procent in het sneeuwpak van de Sierra.
In California there has been a 40 percent decline in the Sierra snowpack.
Met het oog op de vermindering van de EGKS-activiteiten en de omschakeling is een zo hoge administratieve begroting misschien niet langer gerechtvaardigd.
In view of the decline in ECSC activities, and the conversion, it is debatable as to whether we can really still justify having an administrative budget of this size.
vermindering (ook: aftrekking)
vermindering
En wat betekent een vermindering van de hevigheid van het conflict in Tsjetsjenië?
What is meant by lessening the intensity of the conflict in Chechnya?
Primokov heeft het al over vermindering van de uitwerkingen van de uitbreiding van de NAVO naar het Oosten toe.
Mr Primakov has already spoken of lessening the impact of the NATO enlargement.
Wij moeten er allereerst op wijzen dat al deze resoluties blijkbaar niet tot een vermindering van de spanningen in dit gebied geleid hebben, wel integendeel.
Firstly, we should bear in mind that this build-up of resolutions does not seem to have resulted in any lessening of political tension in the region: quite the reverse.
vermindering (ook: onderbreking)
Structuurfondsen: aanzienlijke vermindering van de steunkredieten voor de regio's.
Structural Funds: appreciable reduction in the regional aid appropriations.
Deze doelstellingen betroffen vermindering van gebruik, verkoop, productie, enz.
The targets were to do with reduction of use, sale, production, and so on.
Zij eisen een algemene vermindering van de werktijd zonder inlevering van loon.
They are demanding and fighting for a general reduction in working hours without a reduction in pay.

Voorbeeldzinnen voor "vermindering" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat is ook een voorwaarde voor een verdere vermindering van het foutenpercentage.
It is also a prerequisite to our being able to reduce the error rate still further.
DutchDeze samenvoeging mag echter geen vermindering van kredieten met zich meebrengen.
This merging must not, however, be grounds for a reduction in appropriations.
DutchLawaai wordt daar verminderd waar de vermindering ervan het hardst nodig is.
For that reason I too am pleased with the approach proposed by the Commission.
DutchDeze doelstellingen betroffen vermindering van gebruik, verkoop, productie, enz.
The targets were to do with reduction of use, sale, production, and so on.
DutchStructuurfondsen: aanzienlijke vermindering van de steunkredieten voor de regio's.
Structural Funds: appreciable reduction in the regional aid appropriations.
DutchHet idee van voortdurende vermindering dat in amendement 58 staat, is veel beter.
The concept of continuing reduction as in Amendment No 58 is much better.
DutchRekening houdende met de inflatie kom ik uit op een vermindering van 20%.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20 %.
DutchVoor mijn land en mijn regio gaat het om een dramatische vermindering van de middelen.
And as far as I know, for my country and region at least, these are swathing cuts.
DutchHet plafond van 60% is niet bereikt, maar de vermindering is wel hoger dan 50%.
We have not reached the ceiling of 60 %, but a reduction of over 50 % has been achieved.
DutchDus vraag ik u: vanwaar die reusachtige vermindering van de Gemeenschapsbijdrage?
I ask you therefore: to what do we owe this huge reduction in the Community contribution?
DutchWij proberen nu een vermindering van 8 % te bereiken met zes broeikasgassen.
We are aiming at an 8 % reduction in the emission of six greenhouse gases.
DutchDit zal aanleiding geven tot ontvolking en vermindering van de economische activiteit.
It would also create problems of depopulation and of reduction in economic activity.
DutchIn Californië was er een vermindering van 40 procent in het sneeuwpak van de Sierra.
In California there has been a 40 percent decline in the Sierra snowpack.
DutchOns doel moet niet de vermindering van armoede zijn, maar de uitroeiing ervan.
Our objective should not be poverty reduction but poverty eradication.
DutchEn wat betekent een vermindering van de hevigheid van het conflict in Tsjetsjenië?
What is meant by lessening the intensity of the conflict in Chechnya?
DutchHet uiteindelijke doel moet natuurlijk een algemene vermindering van het wegvervoer zijn.
Our goal must obviously be a general reduction in the level of traffic on the roads.
DutchTegelijkertijd draagt het bij tot een vermindering van de hoeveelheid geproduceerd rundvlees.
At the same time, it contributes to a reduction in the amount of beef produced.
DutchDat is volgens mij een verschuiving van controle, maar geen vermindering van controle.
In my view, it is more of a transfer of control than a reduction of it.
DutchVervanging, vermindering en verfijning van dierproeven zijn een kwestie van beschaving.
The replacement, reduction and refinement of animal tests are a question of civilisation.
DutchDat is in ieder geval nog niet te merken aan een wezenlijke vermindering van de werkloosheid.
It does not present itself, however, as some fundamental reduction in unemployment.