NL

vermaak {het}

volume_up
De witte tijger vormt uiteraard een gevierd onderdeel van diverse vormen van vermaak.
And the white tiger is obviously celebrated in several forms of entertainment.
Ervaring is niet alleen een soort vermaak op serieuze manier.
And experience is not just a kind of entertainment in a non-casual way.
Bewijs voor het eerste vermaak zijn fluiten van 35,:,000 jaar oud.
First entertainment comes evidence from flutes that are 35,000 years old.
Het spreekt vanzelf dat drugsgebruik een gevaarlijk vermaak is.
It is clear that to mix pleasure and drugs is dangerous.
De toeristen van nu zijn vooral uit op vermaak.
Tourism nowadays has changed into the pursuit of instant pleasure.
De zaak ligt heel eenvoudig: sinds LSD op de markt is, zijn er mensen - niet alleen jongeren - die verwachten vermaak te vinden in het gebruik van een bepaald soort drugs.
It is very simple: since LSD, there have been people, the young and the not so young, hoping to find pleasure in one drug or another.
De nieuwe circusleiding nodigt u uit... dit gezonde vermaak te vergeten... en samen met ons echte chaos te vieren... en echte narren!
Now, the new management of the circus invites you to forget...... this good, wholesome fun...... and join us in a celebration of absolute chaos...... and true jesters!
vermaak (ook: sport, spel, kerel)
We delen andere soorten van vermaak: sportarena's, openbare parken, concertzalen, bibliotheken, universiteiten.
We've also shared other sorts of entertainment -- sports arenas, public parks, concert halls, libraries, universities.
Schoonheid is een adaptief gevolg, dat we uitbreiden en intensifiëren in het creëren en het genieten van werken van kunst en vermaak.
Beauty is an adaptive effect, which we extend and intensify in the creation and enjoyment of works of art and entertainment.

Voorbeeldzinnen voor "vermaak" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe witte tijger vormt uiteraard een gevierd onderdeel van diverse vormen van vermaak.
And the white tiger is obviously celebrated in several forms of entertainment.
DutchDe agenten krijgen een beetje van de winst van het vermaak wanneer zij een feestje geven
The cops get a slice of the profits and free entertainment when they throw a party
DutchBewijs voor het eerste vermaak zijn fluiten van 35,:,000 jaar oud.
First entertainment comes evidence from flutes that are 35,000 years old.
DutchIn dit geval ideeën en informatie en, met wat geluk, wat vermaak.
In this case, ours is about ideas and information, and, if we're lucky, some entertainment.
DutchErvaring is niet alleen een soort vermaak op serieuze manier.
And experience is not just a kind of entertainment in a non-casual way.
DutchDe publieke omroep heeft tot wezenlijke taak te zorgen voor informatie, vorming en vermaak van de burgers.
The essential functions of the public service channels are to inform, instruct and entertain.
DutchHet spreekt vanzelf dat drugsgebruik een gevaarlijk vermaak is.
It is clear that to mix pleasure and drugs is dangerous.
DutchDe toeristen van nu zijn vooral uit op vermaak.
Tourism nowadays has changed into the pursuit of instant pleasure.
DutchDenk aan de diensten die we gebruiken, alle verbindingen, alle vermaak, alle zakendoen, alle commercie.
Think about all the services we use, all the connectivity, all the entertainment, all the business, all the commerce.
DutchSlavernij was natuurlijk een uitgelezen arbeidsbeparende methode, en wreedheid was een populaire vorm van vermaak.
Slavery, of course, was the preferred labor-saving device, and cruelty was a popular form of entertainment.
DutchWe delen andere soorten van vermaak: sportarena's, openbare parken, concertzalen, bibliotheken, universiteiten.
We've also shared other sorts of entertainment -- sports arenas, public parks, concert halls, libraries, universities.
DutchHet is Technologie, Vermaak en Ontwerp."
DutchWe interacteren met ons vermaak.
DutchWat bezielt jongeren tussen 13 en 17 jaar om bij wijze van vermaak weerloze mensen aan te vallen en zelfs te vermoorden?
What leads young people between 13 and 17 years of age to attack and even kill defenceless individuals as a form of entertainment?
DutchSchoonheid is een adaptief gevolg, dat we uitbreiden en intensifiëren in het creëren en het genieten van werken van kunst en vermaak.
Beauty is an adaptive effect, which we extend and intensify in the creation and enjoyment of works of art and entertainment.
DutchZe zei: "Wel, je ontwerpt een verhaal als je het verzint, het is vermaak als je het vertelt, en je gaat een microfoon gebruiken."
And she said, "Well, you design a story when you make it up, it's entertainment when you tell it, and you're going to use a microphone."
DutchDus zo dramatisch verschillend als deze televisieprogramma's, puur vermaak, zijn geweest de afgelopen 50 jaar -- waar begon ik mee?
So as dramatically different as these television shows, pure entertainment, have been over the last 50 years -- what did I start with?
DutchVoorzitter, ik heb met een wisselend gevoel van verbazing en vermaak de nerveuze toonzetting van de vraag van commissievoorzitter Leinen opgemerkt.
I have been both amazed and amused by the nervous tone of the question that the Committee Chairman, Mr-Leinen, has put.
DutchDe nieuwe circusleiding nodigt u uit... dit gezonde vermaak te vergeten... en samen met ons echte chaos te vieren... en echte narren!
Now, the new management of the circus invites you to forget...... this good, wholesome fun...... and join us in a celebration of absolute chaos...... and true jesters!
DutchDe zaak ligt heel eenvoudig: sinds LSD op de markt is, zijn er mensen - niet alleen jongeren - die verwachten vermaak te vinden in het gebruik van een bepaald soort drugs.
It is very simple: since LSD, there have been people, the young and the not so young, hoping to find pleasure in one drug or another.