Voorbeeldzinnen voor "verkondiging" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe met het verslag-Watson goedgekeurde ontwerprichtlijn neemt geen genoegen met enkel de verkondiging van dit niet bestaand recht.
The proposal for a directive approved by the Watson report is not content to proclaim this non-existent law.
DutchIk zeg dus dat we dat moeten incalculeren bij alle grote vooruitgang, alle verkondiging van grote prestaties.
But I’m just saying to factor that in, factor that in with all this great advancement, all this pronouncement of great achievement.
DutchAls dit inderdaad de stand van zaken is, bijna twee eeuwen na de verkondiging van de Verklaring van de Rechten van de Mens, dan moeten wij begrijpen waarom dit zo is.
If that is indeed the situation, around two centuries after the publication of the Declaration on the Rights of Man, we need to understand why.
DutchDoor het succes van de Oostenrijkse Vrijheidspartij van vorige week dreigt de verkondiging van gevaarlijk populistische en xenofobe denkbeelden in Europa acceptabel te worden.
The success of the Austrian Freedom Party last week threatens to contribute to making dangerously populist and xenophobic views respectable in Europe.