"verbleken" vertalen - Engels

NL

"verbleken" in het Engels

NL verbleken
volume_up
[verbleekte|verbleekt] {werkwoord}

verbleken (ook: bleken)
Maar nog een ander effect van de klimaatswijziging - Dit is het verbleken van het koraal.
The other kinds of effects of climate change -- this is coral bleaching.
Wat we hebben gezien is dat, in dit specifieke gebied, gedurende het El Niño jaar, '97, '98, het water te warm was gedurende een te lange tijd, en vele koralen verbleekten en vele stierven.
Well, what we have seen is that in this particular area during El Nino, year '97, '98, the water was too warm for too long, and many corals bleached and many died.
verbleken (ook: omheinen)
Ik kan u zeggen dat de angstvisioenen van George Orwell over een bij deze werkelijkheid verbleken.
I am able to say that George Orwell’ s nightmare visions of Big Brother pale in comparison with this state of affairs.
Dat is een misdadigerstype waarbij de kleine visjes buiten de Unie verbleken.
There is of course a type of criminal beside whom the small fry we have outside the EU pale into insignificance.
De positieve elementen - het GALILEO-project, de Europese ziekenfondskaart, en nog een paar - verbleken bij hetgeen ik hiervoor, althans voor ons, heb geprobeerd aan te geven.
The positive aspects: the Galileo project, the health insurance card, and some other things, pale into insignificance against these reasons that I have tried to outline, at least for us.

Voorbeeldzinnen voor "verbleken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMaar nog een ander effect van de klimaatswijziging - Dit is het verbleken van het koraal.
The other kinds of effects of climate change -- this is coral bleaching.
DutchIk kan u zeggen dat de angstvisioenen van George Orwell over een bij deze werkelijkheid verbleken.
I am able to say that George Orwell’ s nightmare visions of Big Brother pale in comparison with this state of affairs.
DutchDat is een misdadigerstype waarbij de kleine visjes buiten de Unie verbleken.
There is of course a type of criminal beside whom the small fry we have outside the EU pale into insignificance.
Dutch"We hebben lasers, we kunnen het verbleken."
"We have lasers; we can whiten it out."
DutchIk hoop dat de emoties een beetje bekoelen en de rood aangelopen gezichten verbleken, zodat we kunnen overgaan tot de stemming.
I hope that emotions will stop running quite so high, that there will be no more red faces and that we can now move to the vote.
DutchEr zijn echter veel meer landen die kampen met een permanente crisis op het vlak van menselijke behoeften die in omvang zelfs de tsunamicrisis doet verbleken.
However many other poor countries are faced with a crisis of human need that is continuous and dwarfs the scale even of the tsunami.
DutchHet interessante en akelige daarbij is dat dit alles verpakt is in mooie frasen, die wijlen propagandaminister Goebbels zouden doen verbleken van afgunst.
And what is interesting and sinister is that it is wrapped up in phraseology which would have made the late propaganda Minister, Joseph Goebbels, turn green with envy.
DutchDit zijn zeker drastische maatregelen, maar zij verbleken nog in vergelijking met het totale visverbod dat de wetenschappelijke adviseurs van ISIS hebben aanbevolen bij de Commissie.
These are drastic measures but far short of the all-out moratorium recommended to the Commission by its scientific advisors on fish stocks, ISIS.
DutchDe positieve elementen - het GALILEO-project, de Europese ziekenfondskaart, en nog een paar - verbleken bij hetgeen ik hiervoor, althans voor ons, heb geprobeerd aan te geven.
The positive aspects: the Galileo project, the health insurance card, and some other things, pale into insignificance against these reasons that I have tried to outline, at least for us.