NL

vandaan {bijwoord}

volume_up
Waar zal de echte harde kern van de Europese Unie vandaan moeten komen, als die niet hier vandaan komt?
Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Bloeddiamanten, smaragdsmokkel, hout dat gehakt wordt onder de armsten vandaan.
Blood diamonds, smuggled emeralds, timber, that is cut right from under the poorest.
Die vlaggen representeerden de landen waar mijn team vandaan kwam.
Those flags represented the countries from which my team came from.

Voorbeeldzinnen voor "vandaan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDan zou het volk van Zimbabwe zich kunnen afvragen: ' Waar kwam dat geld vandaan?
Then the people in Zimbabwe could ask themselves: Where did the money come from?
DutchWaar halen wij de kracht vandaan om deze stap tot de Europese noemer te zetten?
From where can we draw the strength we need for this step on the road to Europe?
DutchNiemand begrijpt precies waar deze programma's, regels en subsidies vandaan komen.
No-one fully understands the origins of these programmes, rules and subsidies.
DutchBloeddiamanten, smaragdsmokkel, hout dat gehakt wordt onder de armsten vandaan.
Blood diamonds, smuggled emeralds, timber, that is cut right from under the poorest.
DutchWaar halen mensen het idee vandaan dat je je verre van politiek moet houden?
Where did anybody get the idea that you ought to stay arm's length from politics?
DutchHet toeval wil dat het deel van Ierland waar ik vandaan kom dicht bij Cornwall ligt.
As it turns out the part of Ireland in which I was born is very close to Cornwall.
DutchHet lijkt op een trillende snaar -- dat is waar het idee snaartheorie vandaan komt.
It looks like a vibrating string -- that's where the idea, string theory comes from.
DutchIn Noord-Ierland, waar ik vandaan kom, hebben wij al lang met terrorisme te maken.
In Northern Ireland where I come from we have suffered sustained terrorism.
DutchEr is samenwerking nodig met de derde landen waar de asielzoekers vandaan komen.
Cooperation is needed with the third countries from which the asylum seekers originate.
DutchIn de regio Aken, waar ik vandaan kom, ligt een stad die Herzogenrath heet.
Where I live, in the district of Aachen, there is a town called Herzogenrath.
DutchMijnheer Solana, wij zitten niet ver van elkaar vandaan en ik zie uw gezicht.
Mr Solana, I am sitting quite close to you, close enough to see your face.
DutchIk wil dat in de databank van Europol duidelijk is waar de gegevens vandaan komen.
I want it to be clear from the Europol database where the data come from.
DutchEn waarom Mars precies deze aandacht krijgt: het is niet ver van ons vandaan.
And the reason Mars takes particular attention: it's not very far from us.
DutchKan iemand mij vertellen waar deze foto vandaan komt en waarvoor ze bedoeld is?
Can you tell me where has it been taken from, and what is it meant for?
Dutch"Horizon," dat zich naar de academici schikt, blijft er mijlenver vandaan.
"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
DutchWaarom over sociaaleconomische bewegingen praten die ruim een eeuw van ons vandaan zijn.
Why talk about social-economic movements that may be more than a century away?
DutchMaar een paar minuten geleden nam ik deze foto, een straat of tien hier vandaan.
Just a few minutes ago, I took this picture about 10 blocks from here.
DutchIn de stad waar ik vandaan kom was er ooit een rubberfabriek die nu niet meer bestaat.
In my home town there was once a rubber factory, but it is no longer there.
DutchHier uit het midden is de plek waar het meeste sterrenlicht vandaan komt.
So, at the center there, that's actually where most of the starlight comes out from.
DutchJullie vragen waar ik het over wil hebben zijn: Één, waar komen we vandaan?
The questions I would like to talk about are: one, where did we come from?