NL

vaart {de}

volume_up
Het is een trein waar we moeilijk de vaart in kunnen houden.
It is a train that we find difficult to keep running at speed.
Het Europese politieke debat krijgt dus meer vaart.
The political debate in Europe is therefore gathering speed.
Wij moeten meer vaart zetten achter de ontwikkeling van het computerleren.
We need to speed up the rate of development of the electronic learning sector.
Laten we hopen dat de krachten die nu zijn vrijgekomen, ook echt worden aangewend om vaart te zetten achter de hervormingen en dat de politiek in Boekarest niet zal worden belemmerd.
Let us hope that the dynamic forces which have now been released will genuinely be channelled into driving forward the reforms and that the political process in Bucharest will not be obstructed.
vaart (ook: loop)

Voorbeeldzinnen voor "vaart" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr wordt op dit moment veel moeite gedaan om de korte vaart succesvol te maken.
Considerable efforts are currently being made to make short sea shipping a success.
DutchDe ijsbergen zijn duidelijk in zicht en allemaal zeggen ze: " Volle vaart vooruit ".
The icebergs are clearly visible, and they are all saying: ' Full steam ahead '.
DutchWij willen een sterke Commissie, die vaart zet achter de Europese integratie.
We want a strong Commission which drives the European integration process forward.
DutchZoals iedereen weet is de korte vaart onderdeel van het Europese vervoersysteem.
We know that short sea shipping is an integral part of the European transport system.
DutchWij moeten meer vaart zetten achter de ontwikkeling van het computerleren.
We need to speed up the rate of development of the electronic learning sector.
DutchEr zijn echter tal van belemmeringen die de groei van de korte vaart in de weg staan.
However, there are a number of obstacles to the growth of short sea shipping.
DutchDe regering heeft wel een begin gemaakt, en wij willen daar meer vaart achter zetten.
The government has begun to tackle this issue and we want to see this work stepped up.
DutchWat kunnen wij voor de korte vaart doen als schakel in de intermodale keten?
What can we do for short sea shipping as a link in the intermodal chain?
DutchWaarom werd de Maria S niet door haar klassenbureau uit de vaart genomen?
Why was the Maria S not taken out of service by its classification society?
DutchHet is waar dat het afgelopen jaar in dat land de vaart uit de hervormingen is verdwenen.
It is true that the momentum for reform has slowed down in Turkey in the past year.
DutchDe digitale omschakeling begint vaart te krijgen in de Europese Unie.
The transition to digital broadcasting is gathering pace in the European Union.
DutchIn de grensregio's moet door de lidstaten vaart achter de samenwerking worden gezet.
The Member States in the frontier regions must press on with their cooperative ventures.
DutchBovendien moet het ouderwetse imago van de korte vaart worden omgebogen.
Further, the old fashioned image of short sea shipping needs to be changed.
DutchTenslotte, zet meer vaart achter de Brennerbasistunnel: 2021 is absoluut onaanvaardbaar.
Finally, get a move on with the Brenner Base Tunnel: 2021 is absolutely unacceptable.
DutchIn de loop van dit jaar wil ik meer vaart zetten achter de onderhandelingen.
During the course of this year I want to accelerate these negotiations.
DutchLaten wij vaart zetten achter de hele internemarktagenda, die nog steeds niet voltooid is.
Let us drive forward the whole single market agenda, which is still too incomplete.
DutchDie 200 verandert in 600 deze zomer, en er is geen teken dat deze vaart afneemt.
And that 200 is going to change to 600 this summer, and there's no sign of this pace slowing.
DutchEr zijn dan ook nieuwe impulsen nodig om vaart te brengen in de samenwerking.
What is required is a new impetus to speed up the cooperation process.
DutchTien jaar geleden werd er flink vaart gezet achter het programma van de interne markt.
A decade ago, there was much steam behind the internal market programme.
DutchHet lijkt op het licht van een schip, wat over een bevroren zee vaart.
They look like the lights of a strange ocean liner sailing on a frozen sea.