"uur" vertalen - Engels

NL

"uur" in het Engels

EN
EN
EN
NL

uur {het}

volume_up
uur (ook: uurtje, stonde)
En iets waar je 1 uur mee kan rijden en dat je 8 uur moet opladen is niet praktisch.
And convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
Een half uur wachten kan jammer genoeg een half uur te veel zijn.
Waiting half an hour could, tragically, be half an hour too long.
(Gelach) Hij zei: "En dus van uur tot uur rijpen we en rijpen we.
(Laughter) He said, "And so from hour to hour we ripe and ripe.
uur
volume_up
hr {znw.} [afk.] (hour)
De vereisten worden gemoderniseerd middels een verhoging van de door de constructie bepaalde maximumsnelheid van de huidige toegestane 30 kilometer per uur tot 40 kilometer per uur.
Requirements are updated so as to raise the maximum design speed for tractors from its present level of 30 km/ hr to 40 km/ hr.

Voorbeeldzinnen voor "uur" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
DutchTen derde: de totale rijtijd mag in twee weken de negentig uur niet te boven gaan.
Thirdly, total driving time over a period of two weeks must not exceed 90 hours.
DutchIk oefen drie uur per dag voor als ik een piraat tegen kom...... hem kan doden.
I practice three hours a day, so that when I meet a pirate...... I can kill it.
DutchDus als ik op een vlucht van 12 uur zit, zie je het vliegveld waar ik van vertrok.
So if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
DutchVanavond werd mij om 19.00 uur verteld dat er maar een amendement is ingediend.
I was told, at 7 p. m. this evening, that only one amendment had been introduced.
DutchJe weet het, als je iets doet waar je van houdt, voelt een uur als vijf minuten.
You know this, if you're doing something you love, an hour feels like five minutes.
DutchEr zijn gevallen bekend waarin artsen in opleiding werkweken van 120 uur maken.
There are instances where junior doctors in training are working 120 hours a week.
DutchDe tekst van de amendementen zou dan morgenochtend om 9.00 uur beschikbaar zijn.
The text of the amendments would therefore be available tomorrow morning at 9 a. m.
DutchOm 18.30 uur zal dan het vragenuur met vragen aan de Commissie gehouden worden.
Question Time with questions to the Commission would then take place at 6.30 p. m.
DutchDe stemming over de goedkeuring van de Commissie vindt morgen om 11.00 uur plaats.
The vote on the approval of the Commission will take place tomorrow at 11 a. m.
DutchVolgens de kaart...... hebben we een tochtje van vier of vijf uur voor de boeg.
Judging by the map... we've got about a four - Or five-hour ride ahead of us.
DutchDat is misschien voor 24 uur zo, maar daarna is het een zaak voor ons allen.
Arguably that may be true for 24 hours; thereafter it is a matter for all of us.
DutchDoor het op te zoeken, ontdekte ik dat ik het meest zoek rond 11 uur in de ochtend.
And I found out by looking at it that I search most at 11 o'clock in the morning.
DutchEn iets waar je 1 uur mee kan rijden en dat je 8 uur moet opladen is niet praktisch.
And convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
DutchDe termijn voor de indiening van amendementen is gisteren om tien uur verstreken.
The deadline for submitting the relevant proposals was ten o'clock yesterday.
DutchDit zal het uur zijn dat de Europese Unie, na Amsterdam, hoekstenen gaat leggen.
The time has come for the European Union to lay foundations after Amsterdam.
DutchWe moeten in ieder geval eerder beginnen met de stemmingen, oftewel om 11.00 uur.
Whatever happens, the votes should start earlier, by which I mean at 11 a. m.
DutchOnthoud, 2001, we hadden minder dan 2 uur radiocontact met de buitenwereld.
Remember, 2001, we had less than two hours radio contact with the outside world.
DutchNa ongeveer het 50ste uur begon ik te denken over de grens van het universum.
About the 50th hour, I was going to start thinking about the edge of the universe.
DutchAls kind stond ik op om 01:00 uur en werkte tot 18:00 uur, 6 dagen per week.
As a child, we used to wake up at 1 a.m. and work till 6 p.m., six days a week.