"uitspraak doen" vertalen - Engels

NL

"uitspraak doen" in het Engels

NL uitspraak doen
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

uitspraak doen (ook: vonnissen, rechtspreken)

2. juridisch

uitspraak doen

Vergelijkbare vertalingen voor "uitspraak doen" in Engels

uitspraak zelfstandig naamwoord
doen werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "uitspraak doen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet Europees Hof van Justitie moet eerst een positie innemen en een uitspraak doen.
The European Court of Justice must first adopt a position and give a judgment.
DutchU heeft mij bovendien verzocht een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.
You have in addition requested that I should rule as regards admissibility.
DutchHet gaat om twee zaken waarover het Europees Hof van Justitie een uitspraak moet doen.
Both concern cases with decisions pending before the Court of Justice.
DutchIk verkeer momenteel niet in de positie om een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.
I am not in a position at this moment to give a ruling on admissibility.
DutchEen uitspraak doen voordat we de benodigde gegevens in handen hebben is speculatief en voorbarig.
To do so before we have the necessary data would be speculative and premature.
DutchDoor er geen uitspraak over te doen, lijkt het hier te worden aangenomen.
In failing to pass judgement on this, we are giving the impression that we have accepted it.
DutchEr wordt ons regelmatig gevraagd om een uitspraak te doen over de problemen bij justitie en politie.
We are regularly called upon to give our views on judicial and police matters.
DutchHet Strafhof treedt alleen op als de lidstaat zelf geen uitspraak wil of kan doen.
The court must only be involved if the country concerned is unwilling or unable to deal with the matter.
DutchHet spijt mij dat ik als spelbreker moet optreden, maar zoudt u zo goed willen zijn een uitspraak te doen?
I am sorry to be a spoilsport, but I wonder whether you could give a ruling.
DutchHet Strafhof moet alleen uitspraak doen als een lidstaat dat zelf niet doet.
The idea, of course, is that the court should only prosecute if the country concerned does not do so itself.
DutchDe lidstaten en de Raad mogen nu een uitspraak doen.
It is now up to the Member States and the Council to give their opinions.
DutchIk vraag u daarom uitdrukkelijk, mevrouw de commissaris, om hierover een duidelijke uitspraak te doen.
I would like therefore to expressly ask the Commissioner to give a clear opinion on this issue.
DutchThans dient het Constitutioneel Hof uitspraak te doen over de HADEP.
The Constitutional Court is now trying the HADEP case.
DutchMaar hoevelen van jullie zouden een zelfverzekerde uitspraak kunnen doen over een stuk klassieke muziek?
But how many of you would be able to make a confident assertion about a piece of classical music?
DutchKan de Voorzitter een duidelijke uitspraak doen over de agenda voor de gebeurtenissen van vandaag, alstublieft?
Can the President give an authoritative ruling on the timing of events later today, please?
DutchIk denk dat het een goed moment is om het Europees Parlement daarover een uitspraak te laten doen.
I think that now would be the ideal time for the European Parliament to issue a statement to this effect.
DutchIk kan geen uitspraak doen over de inspanningen die Oekraïne onderneemt met betrekking tot de Wereldhandelsorganisatie.
I cannot proceed to evaluate efforts by the Ukraine in relation to the World Trade Organisation.
DutchHet Parlement moet het recht zijn beloop laten en het Hof de gelegenheid geven een onderbouwde uitspraak te doen.
Parliament should let the legal process run its course and allow the Court to reach a proper decision.
DutchAlleen de rechter kan daar een definitieve uitspraak over doen, maar ik wil er wel twee dingen zeggen.
Only the courts can answer that question in a definitive way, but I would like to make two points in this respect.
DutchHet Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over:
The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning: