"uitschrijven" vertalen - Engels

NL

"uitschrijven" in het Engels

NL uitschrijven
volume_up
{werkwoord}

uitschrijven (ook: doen, maken, aandoen, aanrichten)
uitschrijven (ook: bijeenroepen, convoceren, konvoceren)
uitschrijven (ook: lanceren, ontketenen, barkas, launchen)
Door het inschakelen van de Europese Investeringsbank en het uitschrijven van een Europese lening tenslotte kunnen banenscheppende investeringen worden aangemoedigd.
Lastly, we should call on the services of the EIB and this, with the launch of a European loan, could form useful contributions to promoting investment that generates employment.
uitschrijven (ook: regelen, organiseren)
uitschrijven (ook: afmelden)
uitschrijven (ook: maken, schrijven, componeren, scheppen)
De Britse regering is verplicht het geld van de belastingbetalers op een verstandige manier uit te geven, maar toch blijft zij gedwee cheques uitschrijven aan de Europese Unie.
The British Government is under an obligation to spend taxpayers ’ money wisely and yet it goes on tamely writing the cheques to the European Union.
uitschrijven (ook: lenen, meenemen)
volume_up
to check out {ov.ww.} [Am. Eng.]

Voorbeeldzinnen voor "uitschrijven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe mogen alleen niet blind zijn en vooral geen blanco cheque uitschrijven!
Only, we ought not to be blind and, above all, not issue any blank cheques.
DutchHet uitschrijven zelf kost veel tijd en de kosten zijn voor de consument.
Deletion itself is time consuming and at the consumer's expense.
DutchZo'n cheque kan men in een noodgeval uitschrijven als men de ontvanger heel goed kent.
A cheque of this kind can be issued in an emergency, if the signatory knows the recipient very well.
DutchHet probleem is natuurlijk ook dat de heer Hækkerup op zeer korte termijn verkiezingen moet uitschrijven.
The problem, in a nutshell, is that Mr Hækkerup will have to call elections very soon.
DutchZij kan het verstrekken van leningen afhankelijk stellen van het uitschrijven van internationale aanbestedingen.
The Bank may make its loans conditional on international invitations to tender being arranged.
DutchMijn tweede punt betreft de resolutie zelf, waarin een oproep tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen is opgenomen.
My second point concerns the resolution itself, which contained a call for new elections.
DutchWe mogen geen ongedekte cheques uitschrijven.
We must not make out cheques with nothing to back them up.
DutchWij kunnen geen blanco cheques meer uitschrijven.
DutchWij moeten exact definiëren wat die universele dienstverlening inhoudt, een prestatiecatalogus opstellen en op basis daarvan een aanbesteding uitschrijven.
We should define the universal service precisely, establish efficiency criteria and then issue invitations to tender.
DutchHet zal de Nationale Conventie waarschijnlijk formeel later dit jaar voltooien en in 2006 een referendum uitschrijven over de ontwerpgrondwet.
It will probably formally accomplish the National Convention later this year and organise a referendum on the draft Constitution in 2006.
DutchIk wil daaraan toevoegen dat als gevolg van toegang tot ACS-landen, deze het recht hebben om te bieden op alle aanbestedingen die wij uitschrijven.
I would add that as a result of access to ACP countries, these countries have the right to bid on anything we tender relating to them.
DutchDe aanbesteding die de lidstaten mogen uitschrijven voor het nationale gedeelte van het VIS zal grotendeels gebaseerd zijn op dit interfacecontroledocument.
The call for tender which the Member States may publish for the national part of the VIS will be based to a large extent on this interface control document.
DutchVeel van mijn bejaarde kiezers worden benaderd door een andere neploterij die prijzengeld belooft als ze een cheque uitschrijven voor gemaakte administratiekosten.
Many of my elderly pensioners are being targeted by another bogus prize draw that promises winnings on return of a cheque paid for administrative costs.
DutchDe Britse regering is verplicht het geld van de belastingbetalers op een verstandige manier uit te geven, maar toch blijft zij gedwee cheques uitschrijven aan de Europese Unie.
The British Government is under an obligation to spend taxpayers ’ money wisely and yet it goes on tamely writing the cheques to the European Union.
DutchOp die wijze kunnen we verhinderen dat er een belangenverstrengeling ontstaat bij het opstellen van aanbestedingsdossiers en het uitschrijven van aanbestedingen tijdens de plaatsingsfase.
It will enable conflicts of interest to be avoided whilst drafting the specification and the tendering procedure during the deployment phase.
DutchDoor het inschakelen van de Europese Investeringsbank en het uitschrijven van een Europese lening tenslotte kunnen banenscheppende investeringen worden aangemoedigd.
Lastly, we should call on the services of the EIB and this, with the launch of a European loan, could form useful contributions to promoting investment that generates employment.
DutchEr is ook een kloof tussen de donoren, wij allemaal, Europa, de Verenigde Staten, die geld geven, projecten uitschrijven en dergelijke, en de mensen zelf op het terrein.
There is also a chasm between the donors, that is to say all of us, Europe and the United States, who give money, organise projects and such like, and the actual people in the field.
DutchAls we een aanbesteding uitschrijven voor een programma van plattelandsontwikkeling in Algerije, maar uit veiligheidsoverwegingen stelt niemand zich kandidaat, wat kan de Commissie daar dan aan doen?
If we open a tender for a rural development programme in Algeria and nobody puts in a bid because of the security situation, what can the Commission do?