"uit de weg gaan" vertalen - Engels

NL

"uit de weg gaan" in het Engels

NL uit de weg gaan
volume_up
{werkwoord}

uit de weg gaan (ook: vermijden, ontwijken, mijden)
Wij kunnen en mogen dit debat niet langer uit de weg gaan.
We cannot, and must not, evade the issue any longer.
De WTO mag zaken als consumentenbescherming, milieu en normen voor dierenbescherming niet langer uit de weg gaan.
The WTO should stop evading the issues of consumer protection, the environment and animal protection standards.

Vergelijkbare vertalingen voor "uit de weg gaan" in Engels

uit- bijvoeglijk naamwoord
English
uit bijwoord
uit voegwoord
English
uit voorzetsel
uiten werkwoord
de lidwoord
English
weg zelfstandig naamwoord
weg bijvoeglijk naamwoord
English
weg bijwoord
English
gaan werkwoord
gaan
English

Voorbeeldzinnen voor "uit de weg gaan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij moeten een confrontatie uit de weg gaan, want die levert toch niets op.
It is crucial that we not be confrontational, for that would get us nowhere.
DutchWe moeten algemene economische sancties die de bevolking zouden treffen uit de weg gaan.
We should avoid economic sanctions at large that would hit the population.
DutchDaar zijn parlementen voor en wij mogen onze verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.
That is what parliaments are for and we cannot avoid our responsibilities.
DutchLaten wij daarom de realiteit van de moderne menselijke behoeften niet uit de weg gaan.
So let us not shy away from the realities of modern human needs.
DutchHet is geen gemakkelijk debat, maar wij moeten het niet uit de weg gaan.
This is not a comfortable or easy debate, but we cannot avoid it.
DutchU mag deze vraag niet uit de weg gaan, hoe delicaat ze ook is.
This is an issue which cannot be avoided even though it is very delicate.
DutchAls Europeanen mogen we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.
To my mind, we are committed to our responsibility as Europeans.
DutchWij eisen dat de Europese en nationale autoriteiten hun verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.
We are asking the national and European authorities not to shirk their responsibilities.
DutchWij moeten hier iets aan doen en mogen het probleem niet uit de weg gaan.
We need to deal with this and should not run away from it.
DutchWij willen dat debat niet uit de weg gaan, wel integendeel.
We are not trying to avoid this discussion - quite the reverse!
DutchDe lidstaten moeten hun verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.
The Member States must shoulder their responsibilities.
DutchDe moeilijke kwestie van de ethiek wil ik daarbij niet uit de weg gaan omdat die ons zorgen baart.
There is the difficult issue of ethics which I do not wish to tackle, as this is an area of concern for us.
DutchWij kunnen en mogen dit debat niet langer uit de weg gaan.
We cannot, and must not, evade the issue any longer.
DutchEen middel ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat is persoonlijke moed en niet het probleem uit de weg gaan!
One means of combating racism and xenophobia is to show personal courage and not to shrink back!
DutchDe WTO mag zaken als consumentenbescherming, milieu en normen voor dierenbescherming niet langer uit de weg gaan.
The WTO should stop evading the issues of consumer protection, the environment and animal protection standards.
DutchDit betekent natuurlijk niet dat we ons onderdanig opstellen of elk meningsverschil uit de weg gaan.
That is not to suggest that we are supine or that we would not agree occasionally to disagree on issues – of course we will.
DutchLaten wij die discussie voorlopig uit de weg gaan.
Let us avoid that debate for the time being.
DutchHet conflict met de handelaren, die veel geld verdienen aan de problemen van anderen, mogen we niet uit de weg gaan.
We should not shy away from the conflict with the dealers, who make a good living from other people ’ s problems.
DutchIk blijf erop tegen om deze tekst te verwerpen, hetgeen erop neerkomt dat wij onze verantwoordelijkheden uit de weg gaan.
I remain opposed to the rejection of the text, an action that amounts to our abandoning our responsibilities.
DutchWe zien dat Europese textielproducenten uit eigen beweging de concurrentie met goedkope invoerproducten uit de weg gaan.
European textile producers are, of their own accord, avoiding the need to compete with cheap imported products.