NL

uit {voegwoord}

volume_up
" En kinderen porren uit nieuwsgierigheid in het letsel, uit natuurlijke nieuwsgierigheid.
And other children in curiosity come up and poke the lesion, because -- a natural curiosity.
Een van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.
And one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
We gaan winnen omdat de tranen die uit onze ogen komen, eigenlijk uit ons hart komen.
We're going to win because the tears that come from our eyes actually come from our hearts.

Voorbeeldzinnen voor "uit" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMomenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
DutchWe zullen dit jaar proberen meer geld voor ECHO uit de noodreserve vrij te maken.
We will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
DutchIk ben zelf net teruggekomen uit Doha en het was een harde onderhandelingsronde.
I myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
DutchEn uit het duister verschenen krijgers die zich Krijgers der Duisternis noemden.
So warriors stepped from the dark who called themselves the Warriors of Darkness.
DutchDe rechten uit het handvest zullen minstens twee categorieën personen betreffen.
The rights conferred by this Charter will have at least two types of beneficiary.
DutchDat hebben we gedaan met onze mededeling uit 1998 en dat zullen we blijven doen.
This we have done with the Communication in 1998 and we will continue to do so.
DutchUit de reacties is gebleken dat het verslag op een zeer brede steun kan rekenen.
It is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
DutchIk denk dat het een goede zaak zou zijn, als we die er toch nog uit konden halen.
I think it would be good if these could be deleted from the directive after all.
DutchDat zou ik mijn boeren, de consumenten en ook de kiezers niet uit kunnen leggen.
I could not explain such delays to the farmers, consumers and voters back home.
DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
DutchHet object zelf nodigt uit tot verkenning, interactie, beschouwing en aanraking.
And the object itself invited exploration interaction, consideration and touch.
DutchAls het attractiepark roestig is en uit elkaar valt, ga je niet in de attracties.
If that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
DutchEen van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.
And one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
DutchZoals u weet, hebben wij de Raad voorgesteld de sociale clausule uit te breiden.
As you know, we had proposed to the Council that the social clause be extended.
DutchDe Unie mag geen handelspreferenties geven aan producten uit die nederzettingen.
The Union should not give trade preferences to products from these settlements.
DutchSinds de aanslagen is het toerisme uit de Verenigde Staten en Canada ingestort.
We are seeing a massive slump in tourism, specifically from the USA and Canada.
DutchDerde punt: het gebruik van persoonlijke gegevens verkregen uit genoomonderzoek.
Thirdly, there is the issue of the use of personal data linked to genome analysis.
DutchZoals ik zojuist benadrukt heb, gaat de Unie uit van een globaal regionaal beleid.
So, as I pointed out, the Union's Mediterranean policy is supposed to be global.
DutchHet is echter naïef te veronderstellen dat we roken de wereld uit zullen krijgen.
It is, however, naive to assume that we will manage to banish smoking altogether.
DutchKindsoldaten uit Oeganda worden gedwongen aan gewapende conflicten deel te nemen.
There, they use child soldiers from Uganda, who are forced into armed conflict.