NL

tweetal {het}

volume_up
tweetal
Met betrekking tot mogelijke uitzonderingen, Voorzitter, wil ik aandacht vragen voor een tweetal problemen.
With regard to possible exceptions, I should like to draw your attention to two problems.
Ik heb slechts een tweetal opmerkingen over de ingediende amendementen.
I would briefly like to raise two points regarding the amendments.
Ik wilde me concentreren op een tweetal specifieke beleidskwesties.
I would like to concentrate on one or two specific political issues.
tweetal (ook: paar, stel, duo, koppel, stelletje, span)
Dit diagram laat de twee leden van een tweetal zien.
This plot shows two members of a pair.
tweetal (ook: paar, koppel)

Voorbeeldzinnen voor "tweetal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk zoem even in op een tweetal kernzaken waarvoor ik mij als rapporteur heb ingezet.
I would like to focus on two core issues to which I was committed as the rapporteur.
DutchAls schaduwrapporteur zou ik echter een tweetal aanvullende opmerkingen willen maken.
However, as shadow rapporteur, I would like to make two additional comments.
DutchOm te beginnen zou ik een tweetal mijns inziens essentiële punten willen toelichten.
I would like to start by clarifying two points that seem essential to me.
DutchIk heb nog een tweetal opmerkingen met betrekking tot land- en tuinbouw.
I would also like to make two remarks regarding agriculture and horticulture.
DutchIn een tweetal nuttige amendementen heeft collega Klich dat heel praktisch verwoord.
In very practical terms, Mr Klich has illustrated this backing in two useful amendments.
DutchIntussen wacht de nieuwe Oekraïnse president en regering een tweetal gevoelige taken.
Meanwhile, the new Ukrainian President and Government are faced with two sensitive tasks.
DutchIk wil nog op een tweetal andere terreinen terugkijken op het programma van het vorig jaar.
I should like to look back over two other areas from last year's programme.
DutchTegen deze actuele achtergrond wil ik commissaris Rehn een tweetal vragen voorleggen.
Against this current backdrop, I have two questions I would like to put to Commissioner Rehn.
DutchToch zijn er nog een tweetal punten die nadere opheldering behoeven.
However, two points have been raised which to a certain extent are still to be clarified.
DutchVoorzitter, ik heb een tweetal kleinere problemen, die ik heb vastgelegd in amendementen.
There are two more minor points on which I have tabled amendments.
DutchIk heb slechts een tweetal opmerkingen over de ingediende amendementen.
I would briefly like to raise two points regarding the amendments.
DutchMet betrekking tot de tweede lezing en de bemiddeling heb ik ook een tweetal opmerkingen.
With regard to the second reading and the conciliation procedure, I also have two more remarks.
DutchIk wilde me concentreren op een tweetal specifieke beleidskwesties.
I would like to concentrate on one or two specific political issues.
DutchIk wil eigenlijk een tweetal onderwerpen aan de orde stellen die een beetje controversieel zijn.
In this connection, I should like to broach two subjects which are a little controversial.
DutchTot slot wil ik uw aandacht op een tweetal punten vestigen.
In conclusion, I would draw your attention to two other comments which should be made.
DutchEr zijn echter een tweetal aspecten die in dit kader door de Europese Unie moeten worden geregeld.
There are, however, two aspects which the European Union should regulate in this framework.
DutchVoorzitter, ik wil op een tweetal terreinen de aandacht vestigen.
Mr President, I would like to draw your attention to two areas.
DutchOver de debatten van vanochtend wil ik een tweetal opmerkingen maken.
I have two further comments on what was said this morning.
DutchMet betrekking tot mogelijke uitzonderingen, Voorzitter, wil ik aandacht vragen voor een tweetal problemen.
With regard to possible exceptions, I should like to draw your attention to two problems.
DutchStaat u mij toe op een tweetal aspecten daarvan nader in te gaan.
If you allow me, I would like to elaborate on two aspects.