"tot 10" vertalen - Engels

NL

"tot 10" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "tot 10" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "tot 10" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchElk neuron is via synapsen met tot 10.000 andere neuronen in je brein verbonden.
Each neuron is connected via synapses to up to 10,000 other neurons in your brain.
DutchWeet je, in 1950 vervoerde een gemiddeld schip 5.000 tot 10,:,000 ton goederen.
You know in 1950 the typical ship carried 5,000 to 10,000 tons worth of goods.
DutchHet non-vaccinatiebeleid hield rekening met een beperkte uitbraak elke 5 tot 10 jaar.
The non-vaccination policy was based on a restricted outbreak every 5 to 10 years.
DutchZe zullen allemaal gebeuren over een tijdsduur van 10 tot de 10e tot de 120ste jaar.
They all happen over a period of time equal to 10 to the 10 to the 120 years.
DutchEr is 5 tot 10 keer meer wind beschikbaar dan we nodig hebben voor de hele wereld.
There's five to 10 times more wind available worldwide than we need for all the world.
DutchOp een willekeurige dag word je volgens onderzoek 10 tot 200 maal belogen.
On a given day, studies show that you may be lied to anywhere from 10 to 200 times.
DutchOm die redenen kan de Commissie de amendementen 1 tot en met 10 niet aanvaarden.
For those reasons the Commission cannot accept Amendments Nos 1 to 10.
DutchWe hebben een knap staaltje werk verricht om tot die 10 cent per bladzijde te komen.
We actually have been able to do a pretty good job of this, at getting 10 cents a page.
DutchDeze percentages zullen niet omlaag komen omdat mensen 10 tot 20 jaar kunnen overleven.
These percentages won't come down because people can survive 10 to 20 years.
DutchZo zou de kaart van de regio eruit zou kunnen zien in 10 tot 20 jaar.
Now maybe this is what the map of the region might look like in 10 to 20 years.
DutchIn 10 tot 20 procent van de gevallen heeft de patiënt kunstmatige beademing nodig.
In 10 to 20 % of cases patients will require mechanical ventilation.
DutchEn ieder van de 11 hoofdstukken van de IPCC heeft 6 tot 10 sub-onderwerpen.
And each one of the 11 chapters of the IPCC has six to ten subsections.
DutchDaar werd gemeld dat 5 tot 10% van de olievervuiling voortkomt uit rampen.
It was stated at this conference that disasters account for 5 % to 10 % of oil pollution.
DutchWij moeten de kiezer duidelijkheid geven voordat hij zijn stem uitbrengt van 10 tot 13 juni.
We must give the voters clarity before they cast their votes between 10 and 13 May.
DutchIk had op 12 september -- 10.00 tot 10.30, opslagkosten betaald.
I had September 12th -- from 10:00 a.m. to 10:30 a.m., I paid my storage bill.
DutchHet vormt deze torens, deze schoorstenen die 3 tot 10 meter hoog zijn.
And it forms these towers, these chimneys that are 10, 20, 30 feet tall.
DutchDe Commissie heeft evenwel grote problemen met de amendementen 3, 4, 5 en 10 tot en met 17.
However, the Commission has major difficulties with Amendments Nos 3, 4, 5 and 10 to 17.
DutchStel je voor dat je een dorp laat groeien, dat duurt 7 tot 10 jaar, en alles is groen.
Imagine pre-growing a village -- it takes about seven to 10 years -- and everything is green.
DutchVrouwen hebben dus toegang tot 10% van de banen die op de arbeidsmarkt vrijkomen.
Women therefore have access to 10 % of all the jobs on offer.
DutchDe dossierbescherming voor farmaceutische producten loopt in de Unie uiteen van 6 tot 10 jaar.
Dossier protection for pharmaceutical products in the EU varies from six to ten years.

Vergelijkbare vertalingen voor "tot 10" in Engels

tot voorzetsel
tot het eind bijwoord
English
tot het einde bijwoord
English
tot gehoorzaamheid dwingen werkwoord
English
tot nog toe bijwoord
English
tot en met voorzetsel
English
tot en met bijwoord
tot inkeer komen werkwoord
English
tot aan voorzetsel
English
tot in het oneindige bijwoord
tot een geheel verenigen werkwoord