"topsport" vertalen - Engels

NL

"topsport" in het Engels

NL topsport
volume_up
{de}

topsport
Werken is steeds meer een vorm van topsport geworden.
Working has increasingly become a type of top-class sport.
In de geschiedenis van de topsport zijn er altijd al discussies geweest over de mensenrechten en dat is ook goed.
In the field of top-class sport there have in fact always been discussions about human rights, which is a good thing.
Ze beseffen vaak ook niet dat mensen sneller slijten sinds arbeid steeds meer een vorm van topsport is geworden.
Also, they often do not realise that people suffer exhaustion faster because work has increasingly become a form of top-class sport.

Voorbeeldzinnen voor "topsport" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWat topsport betreft, moeten we eerst begrijpen welke problemen hier spelen.
As for top-level sport, we first need to understand the issues involved.
DutchVoorzitter, wij hebben daarnet het verslag-Fraisse over topsport van vrouwen goedgekeurd.
Mr President, we have just approved the Fraisse report on women in top-level sport.
DutchDe gedragscode is een repressief instrument dat vooral op topsport is gericht.
The Code is a preventive instrument, targeted at high-level sport.
DutchVrouwen vormen een minderheid in de topsport, maar zij zijn een rolmodel voor de jonge generatie.
Women are in a minority in top-level sport and they are role models for young people.
DutchIn de topsport wordt deze discrepantie steeds duidelijker.
In top-level sport, this discrepancy is becoming increasingly apparent.
DutchOnderzoek naar de gevolgen van topsport voor de gezondheid van vrouwen is van groot belang.
It is important to undertake specific studies on the effects of top-level sport on the health of women.
DutchTopsport, zowel door amateurs als door professionals bedreven, is vandaag de dag volledig door de media ingelijfd.
Elite sport, be it amateur or professional, receives global media coverage today.
DutchIedereen weet van de ethische problemen in de topsport.
The ethical problems associated with the latter are known to all.
DutchDat noemen we maatschappelijk ondernemen als topsport.
This is what we call social enterprising as a top-level sport.
DutchBovendien moeten we niet vergeten dat er specifieke gezondheidsaspecten kleven aan topsport voor vrouwen.
Furthermore, we must not overlook the specific health problems encountered by some top sportswomen.
DutchWerken is steeds meer een vorm van topsport geworden.
Working has increasingly become a type of top-class sport.
DutchHet is niet altijd gemakkelijk om op de hoogte te zijn van wat er aan de hand is in de topsport voor vrouwen.
It is sometimes difficult to get up-to-date with what is happening in women's sport at the highest level.
DutchIntegendeel, vrouwen hebben het in de topsport veel moeilijker, vooral wat hun gezondheid betreft.
On the contrary, women are in a far more difficult position in top-level sport, especially as regards the health of women athletes.
DutchIn de geschiedenis van de topsport zijn er altijd al discussies geweest over de mensenrechten en dat is ook goed.
In the field of top-class sport there have in fact always been discussions about human rights, which is a good thing.
DutchZe beseffen vaak ook niet dat mensen sneller slijten sinds arbeid steeds meer een vorm van topsport is geworden.
Also, they often do not realise that people suffer exhaustion faster because work has increasingly become a form of top-class sport.
DutchOp dit gebied moet de Gemeenschap actie ondernemen, en wel in samenwerking met de betreffende organisaties in de topsport.
The Community must take action here, and it must do so in cooperation with the various organisations involved in competitive sport.
DutchTopsport is het uitstalraam van de volkeren, maar brengt tegelijkertijd ook de sterke en zwakke punten van die landen aan het licht.
Top-class sport is the shop window of a society, but at the same time it reveals the strengths and weaknesses of the countries concerned.
DutchTopsport zorgt voor onvergetelijke uren; topsport brengt de sport naar het volk en heeft als zodanig een sociale educatieve functie.
Sport at the highest level is the stuff of dreams; it contributes to the development of mass sports and, through them, to social education.
DutchDat betekent echter niet dat wij ook vinden dat de EU zich met een apart sportbeleid moet bezighouden, of het nu om topsport of om sport voor jongeren gaat.
But that does not mean that we share the opinion that the EU should concern itself with a specific sports policy, for top class sport or for sport for young people.
DutchOm de sport te beschermen, moet dus zowel de plaatselijke amateurclub worden beschermd als de topsport, of die nu door amateurs of door professionals wordt bedreven.
In order to promote sport, we must also - at the same time and as part of the same effort - promote local amateur clubs alongside top-level amateur and professional sport.