"toepasselijk" vertalen - Engels

NL

"toepasselijk" in het Engels

NL toepasselijk
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

toepasselijk (ook: geschikt, terecht, passende, geschikte)
Het is zeer toepasselijk: " Ik denk nooit aan de toekomst, die komt vroeg genoeg ".
It is very appropriate: ' I never think about the future, it comes soon enough '.
Misschien is het ook wel toepasselijk dat juist iemand met zijn achtergrond dit doet.
I suppose it is appropriate that a man of his origins should be doing that.
Dat kun je op zo'n moment moeilijk toepasselijk noemen.
Hardly appropriate at this moment in time.
toepasselijk (ook: geschikt, passend, gepast, betamelijk)
toepasselijk (ook: geschikt, passend, gepast, betamelijk)
toepasselijk (ook: fatsoenlijk, voegzaam, geschikt, passend)

Voorbeeldzinnen voor "toepasselijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in iedere lidstaat.
It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
DutchVastgelegd is dat het communautair recht bij voorrang toepasselijk is.
As has already been established, Community legislation takes precedence.
DutchWij weten allen dat de WHO-norm van 10 ìg per liter een norm is die toepasselijk is op zuigelingen.
We all know that the WHO standard of 10 ìg per litre is one that applies to babies.
DutchOok is de vraag aan de orde geweest welke rechtsgrond toepasselijk is.
The question of the legal basis to be used has also been a problem.
DutchNiets van dit alles zal eenvoudig zijn maar er bestaat een Chinees spreekwoord dat zeer toepasselijk is:.
None of this will be easy but there is a very relevant proverb in China:.
DutchOp dit punt zijn de Schotse en Engelse voorbeelden opnieuw toepasselijk.
Again the Scottish and English examples apply there.
DutchMijnheer Giansily, evenals alle hier aanwezigen vond ook ik de bewoording van uw opmerking zeer toepasselijk.
Mr Giansily, I, like everybody else, enjoyed the way in which you phrased your comment.
DutchHet idee dat er zich een ziel in geweldige auto's bevindt, is volgens mij zeer toepasselijk.
And I think this idea of soul, as being at the heart of great cars, is very applicable. ~~~ You all know it.
DutchBijlage II — Landen en gebieden overzee waarop deel III, titel IV, van de Grondwet toepasselijk is
Annex II - Overseas countries and territories to which Title IV of Part III of the Constitution applies
DutchBijlage II - Landen en gebieden overzee waarop deel III, titel IV, van de Grondwet toepasselijk is
Annex II - Overseas countries and territories to which Title IV of Part III of the Constitution applies
DutchDe resolutie die we hebben aangenomen bevat drie verwijzingen die als toepasselijk kunnen worden beschouwd.
The resolution that we have adopted makes three references which could be taken to apply to it.
DutchDe term " mainstreaming " is ontleend aan het taalgebruik van de milieubeschermers en is eigenlijk niet toepasselijk.
The term " mainstreaming ', taken from the terminology of ecologists, is unfortunate.
DutchDeze zitting is trouwens heel toepasselijk begonnen met een onverwachte afgelasting van een vlucht.
In fact, we started this part-session with a very timely discussion of an unexpected flight cancellation.
DutchEr is nu een record gebroken op een gebied waarin de ontwikkeling zo snel gaat dat records toepasselijk zijn.
We have now a record in a field in which developments come so fast that records befit it rather well.
DutchHoe toepasselijk dat het begint met het woord ` con '!
For that is what this period of reflection is all about.
DutchDe Raad was van mening dat het voorstel ook milieu-elementen bevatte, en dat artikel 130 S toepasselijk was.
The Council is of the opinion that the issue is partially environmentally related and that Article 130s applies.
DutchUitdrukkingen als " niemand kijkt op of om " of " alles blijft bij het oude " zouden dan erg toepasselijk zijn.
The expressions that then come to mind are " everyone turns a blind eye " or " the dog barks, but the caravan moves on ".
DutchMijnheer de Voorzitter, het is bijzonder toepasselijk dat commissaris Bangemann deze woorden aan het eind van de week tot ons richt.
Mr President, it is very apt that Commissioner Bangemann is taking this speech at the end of the week.
DutchHet is toepasselijk dat het laatste succes van het Blairiaanse voorzitterschap bestond in het schrappen van het armoedeprogramma 4.
It is quite fitting that the last achievement of the Blair presidency was the annulment of the Poverty 4 Programme.
DutchMet een verordening, die rechtstreeks toepasselijk is in de lidstaten, verliezen de nationale parlementen bevoegdheid.
Through regulations, which have direct legal force in the individual Member States, power is taken away from the national parliaments.