"toenadering" vertalen - Engels

NL

"toenadering" in het Engels

EN

NL toenadering
volume_up
{de}

toenadering (ook: opmars)

Voorbeeldzinnen voor "toenadering" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchPolitieke toenadering tot de vijand is noodzakelijk, anders zal er geen vrede komen.
Political engagement with the enemy is necessary, otherwise there will be no peace.
DutchDe landen beogen daarmee het klimaat van vertrouwen en toenadering te bestendigen.
These are in addition to the confidence-building measures in the Aegean.
DutchDat is wat we graag willen, maar de toenadering moet van twee kanten komen.
That is what we would like to see but this has to be a two-way process of engagement.
DutchOok doen wij voorstellen voor de onderlinge toenadering en harmonisatie van de wetgevingen.
Other proposals then relate to the approximation and harmonization of legislations.
DutchDat betekent dat ook de toenadering tussen Turkije en de EU niet van één kant kan komen.
This also means that the rapprochement between Turkey and the EU cannot be unilateral.
DutchIk meen echter dat er dit jaar sprake is van een ontluikende toenadering tussen de twee fora.
I, however, feel that, this year, some small degree of rapprochement was achieved.
DutchOp de eerste plaats ben ik heel blij met de stijl van het debat en met de toenadering.
Firstly, I very much welcome the style of the debate and the approach.
DutchIk ben van mening dat toenadering ook gunstig is voor een positieve ontwikkeling in Turkije.
I believe that closer cooperation will also aid real development in Turkey.
DutchWij willen iedereen aanmoedigen toenadering tot elkaar te zoeken.
We want to encourage everyone to follow this path to reach an understanding.
DutchWij prijzen u allen met name om uw inspanningen voor een toenadering met Noord-Korea.
We all salute, in particular, the work that you have done to improve relations with North Korea.
DutchDat is een essentiële vereiste voor een verdere toenadering tot de Europese Unie.
This is an essential requirement for them to continue to build closer links with the European Union.
DutchIk zeg dit, Voorzitter, omdat ik sommige mensen hoor pleiten voor toenadering tot Fidel Castro.
I am saying this because some people here are urging in favour of a with Fidel Castro.
DutchOekraïne wil toenadering tot de Europese Unie en tot zijn buren.
Ukraine wants to draw closer to the European Union and its neighbours.
DutchEen land dat toenadering zoekt tot de Europese Unie moet blijk geven van een dergelijke volwassenheid.
A country aspiring to come closer to the European Union needs to show such maturity.
DutchBinnen een sfeer van toenadering werd door de lidstaten overeenstemming bereikt.
In the spirit of compromise, a way forward was found.
DutchMijns inziens bent u hierheen gekomen met de oprechte bedoeling om toenadering te zoeken.
I believe you come here in a genuine search for rapprochement.
DutchDe douane-unie wilde ook in dit opzicht een signaal van toenadering zijn zijdens de Europese Unie.
The customs union was also meant to be an overture from the European Union in this respect.
DutchDit zou bovendien de toenadering kunnen bevorderen tussen Zwitserland en de Europese Unie.
In fact, this would also be a step towards bringing Switzerland and the European Union closer together.
DutchDat is denk ik heel belangrijk en maakt een verdere toenadering tussen de volken mogelijk.
I believe that this will be very important and will also bring the peoples closer together in the future.
DutchDe toenadering tussen de verschillende parlementen is tot nu toe een dode letter gebleven!
Hitherto, nothing has been done to implement the idea of bringing the various parliaments closer together!