"toeleveringsbedrijven" vertalen - Engels

NL

"toeleveringsbedrijven" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "toeleveringsbedrijven" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "toeleveringsbedrijven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDat is ook goed voor het totstandkomen van een interne markt voor de toeleveringsbedrijven.
This is also to be welcomed if an internal market is to be created for the supply industry.
DutchIn Litouwen raken 5 000 werknemers, waaronder werknemers van toeleveringsbedrijven, hun baan kwijt.
In Lithuania, 5 000 employees, including ones in ancillary companies, are losing their jobs.
DutchIn onze automobielindustrie werken twee miljoen mensen en in de toeleveringsbedrijven tien miljoen.
Our motor industry is a key industry; two million people work in it, with ten million in firms supplying it.
DutchWij moeten besprekingen voeren met de toeleveringsbedrijven.
We must reach agreement with the supply sector.
DutchWapenproductie, zo lees ik is van vitaal economisch belang, want het creëert werk ook bij toeleveringsbedrijven.
Arms production, I read, is of vital economic importance in creating jobs, including in the supply sector.
DutchDe toeleveringsbedrijven in de regio, zoals drukkerijen en verpakkingsbedrijven, zijn allemaal kleine en middelgrote ondernemingen.
Its suppliers in the region, such as printers and packaging manufacturers, are all small and medium-sized businesses.
DutchAls je deze beslissing in arbeidsplaatsen vertaalt, dan kan ze meer dan 1500 werknemers in de staalfabrieken en de toeleveringsbedrijven hun baan kosten.
In employment terms, this decision may cause the loss of more than 1 500 jobs in the steelworks and allied industries.
DutchDit heeft kunnen gebeuren omdat de landbouwers en de toeleveringsbedrijven van de landbouwindustrie in NoordIerland de voorbije zes maanden gediscrimineerd zijn.
This has come about because in the last six months farmers and the ancillary agro-industries of Northern Ireland have been discriminated against.
DutchDit zal rechtstreeks van invloed zijn op de betrokken werknemers en indirect schade berokkenen aan toeleveringsbedrijven zoals lijstenmakerijen en gespecialiseerde kunstverzekeraars.
This will both directly affect employed personnel and indirectly cause damage to ancillary businesses such as framing and specialist art insurers.
DutchIk stel voor dat 48 miljoen euro hiervan gebruikt wordt voor de financiering van een overgangsregeling voor vissers en toeleveringsbedrijven die door de 15-dagenregeling zijn benadeeld.
I would suggest that EUR 48 million should be used for transitional funding to compensate fishermen and ancillary workers affected by the 15-days-at-sea fishing limits.
DutchTot op heden hebben de autoindustrie en de toeleveringsbedrijven van onderdelen minder ervaring met en kennis over de diagnostische boordsystemen voor dieselwagens dan die voor benzinewagens.
Today the car industry and firms which supply it with components have less experience and knowledge about selfdiagnosis systems for diesel cars than they do for petrol run cars.
DutchMen had zeker het vraagstuk van de technologieoverdracht en de samenwerking tussen grote en kleine ondernemingen, met name tussen de grote ondernemingen en hun toeleveringsbedrijven kunnen noemen.
We should also, possibly, have raised the question of technology transfers and cooperation between large and small companies, particularly large companies and sub-contracting companies.

Andere woorden

Dutch
  • toeleveringsbedrijven

Zoek meer woorden in het Duits-Nederlands woordenboek.